Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 3 stycznia 2017

Życzenia urodzinowe dla Zygmunta Koniecznego

Pan

Zygmunt Konieczny

 
 
Wielce Szanowny Jubilacie! Maestro!
 
Z okazji jubileuszu Pańskiego 80-lecia przesyłam wyrazy szacunku i najwyższego uznania dla Pana dokonań artystycznych wraz z najlepszymi życzeniami.
 

Jestem przekonany, że wyrażę uczucia szerokiego grona miłośników Pańskiej twórczości, składając Panu wyrazy wdzięczności za te niezliczone chwile wzruszeń i refleksji, których już od przeszło pół wieku doświadczamy dzięki Pana talentowi, wrażliwości i kunsztowi kompozytorskiemu. W jednym z wywiadów powiedział Pan, że „muzyka w życiu człowieka powinna być świętem”. Z serca dziękuję za to, że dzięki Panu te uroczyste chwile mogą być tak często udziałem nas, melomanów.

 

Pańskie niezapomniane utwory z repertuaru wykonawców Piwnicy Pod Baranami, ze spektakli Teatru Starego i wielu wybitnych obrazów filmowych trwale zapisały się w kanonie polskiej muzyki współczesnej. Znawcy nazwali Pana „poetą muzyki”, doceniając wyjątkowy słuch literacki, który sprawia, że w Pańskich kompozycjach dźwięki wchodzą w dialog z warstwą treściową dzieł pisarskich, łącząc się w niezwykłą, harmonijną całość.

 

Chcę podziękować także za to szczególne piękno i aktualność, które potrafi Pan odkrywać przed słuchaczami zarówno w klasyce literatury, jak również w rodzimym folklorze. To oznaka wielkości artysty, że swoim spojrzeniem wydobywa więź między tradycją narodową i ponadczasowymi wartościami a realiami bliskimi nam, dzisiejszym Polakom.

 

Raz jeszcze serdecznie winszując jubileuszu, proszę, by zechciał Pan przyjąć życzenia w pełni zasłużonej dumy i satysfakcji z własnych osiągnięć oraz wielu kolejnych lat w zdrowiu i pełni sił twórczych.

 

Z wyrazami najwyższego szacunku i sympatii

Andrzej Duda
Poleć znajomemu