Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 3 stycznia 2017

List z okazji jubileuszu siedemdziesiątych urodzin profesora Adama Myjaka

Pan

Profesor Adam Myjak

 
 
Szanowny Panie Profesorze!
 

Z okazji jubileuszu Pańskich siedemdziesiątych urodzin składam Panu serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. Chcę też wyrazić szacunek i uznanie dla Pańskich dokonań w pracy artystycznej i akademickiej.

 

W swojej twórczości skupia Pan uwagę na zagadnieniu człowieka: indywidualnym wizerunku i egzystencji, a zarazem obecności we wspólnocie i zaangażowaniu w historię. Pańskie dzieła rzeźbiarskie ukazują ludzi i świat w perspektywie głęboko humanistycznej – często wbrew nurtom dominującym w dzisiejszej sztuce. Czerpiąc inspirację z dorobku kultury europejskiej, nawiązuje Pan do realistycznych sposobów przedstawiania i form opartych na figuracji. Ten dialog artysty na wskroś współczesnego z tradycją podkreśla potrzebę zakorzenienia w wielowiekowym dziedzictwie naszej cywilizacji oraz związek losu jednostki z dziejami społeczności. Uwidacznia się to szczególnie w tak wybitnych pracach, jak – z jednej strony – Pomnik Katyński w Warszawie i kielecki pomnik Homo Homini, które upamiętniają ofiary zbrodni, popełnionych w imię nieludzkich ideologii; z drugiej strony zaś – w Kwadrydze Apollina na fasadzie Teatru Wielkiego i innych dziełach odwołujących się wprost do kanonu sztuki klasycznej i sakralnej.

 

W tym wyjątkowym dniu chcę podziękować za to, że tworząc, na nowo splata Pan te poszarpane nici, które łączą kulturę naszych czasów z całym bogactwem przeszłości. Proszę przyjąć życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu i pełni sił twórczych. Niechaj Pański talent, wrażliwość i kunszt nadal dobrze służą prawdzie i pięknu.

 

Z wyrazami szacunku

Andrzej Duda

Poleć znajomemu