Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 30 stycznia 2017

List Prezydenta RP odczytany w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie

Uczestnicy i Organizatorzy uroczystości

podpisania porozumienia w ramach projektu

„Koncepcja rozwoju Elektrowni Dolna Odra”

Nowe Czarnowo koło Gryfina
 
 
Szanowni Panowie Prezesi!
Szanowny Panie Dyrektorze!
Szanowni Pracownicy Elektrowni Dolna Odra!
Panie i Panowie!
 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystości podpisania porozumienia, które jest ważnym krokiem w procesie decyzyjnym dotyczącym przyszłości Elektrowni Dolna Odra. To również wydarzenie o istotnym znaczeniu dla całego systemu energetycznego w Polsce, a w szczególności dla strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Cieszę się, że następuje dzisiaj rozstrzygnięcie wytyczające dobre perspektywy dla Elektrowni.

 

Miałem przyjemność gościć w Gryfinie przed dwoma laty, kandydując na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Opowiedziałem się wówczas za koniecznością odbudowy przemysłu tak w Państwa regionie, jak i w całym kraju. Z satysfakcją przyjmuję wiadomość o podpisanym dzisiaj porozumieniu, które jest efektem starań o reindustrializację, o ochronę miejsc pracy, o umocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

 

Składam wyrazy uznania wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszego sukcesu. Doceniam, że porozumienie zostało wypracowane dzięki dialogowi i współdziałaniu wielu instytucji i środowisk: spółki PGE Polska Grupa Energetyczna, Ministerstwa Energii, operatora Polskie Sieci Energetyczne i związków zawodowych. To przykład odpowiedzialnego, perspektywicznego myślenia, kierowania się zasadami dobra powszechnego
i ideą gospodarczego patriotyzmu.

 

Silna branża energetyczna jest niezbędna dla  bezpieczeństwa państwa, dla jego suwerenności ekonomicznej i możliwości rozwojowych. Dzięki takim wielkim inwestycjom jak w elektrowniach Opole czy Turów – a w nieodległym czasie również w Nowym Czarnowie – umacniamy polski potencjał energetyczny z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych, efektywnych technologii opartych na węglu. Życzę Państwu, aby nadzieje i aspiracje związane z rozwojem Państwa przedsiębiorstwa już wkrótce mogły się urzeczywistnić. Życzę udanego przebiegu nowych inwestycji, satysfakcji z pracy dla dobra Ojczyzny oraz wszelkiej pomyślności. 

Poleć znajomemu