Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 23 lutego 2017

List Prezydenta z okazji wręczenia Nagrody im ks. bp. Romana Andrzejewskiego księdzu prałatowi Kazimierzowi Kaczorowi

Czcigodny
Ksiądz Prałat Kazimierz Kaczor
Laureat Nagrody
im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego
 
 
 
Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji wręczenia Księdzu zaszczytnej Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego. Piękna statuetka z kłosami zboża, symbolizująca cud wzrastania ziarna i znaczenie rolniczego trudu, trafia dziś do osoby niezwykle zasłużonej dla Ojczyzny, Kościoła i polskiej wsi. Bardzo potrzebna jest dzisiaj ta piękna lekcja patriotyzmu i chrześcijańskiej ofiarności, jakiej Ksiądz Prałat udziela nam wszystkim swoją kapłańską i społeczną posługą.  
 

Jest znamienne, że przyznanie Księdzu Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego nastąpiło w roku 2016 – w 35. rocznicę zawarcia porozumień rzeszowsko-ustrzyckich i utworzenia NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, a otrzymuje Ksiądz to prestiżowe wyróżnienie w roku jubileuszu 35-lecia Krajowego Duszpasterstwa Rolników. Przypomina to historyczną rolę, jaką odegrał Ksiądz Prałat − wieloletni duszpasterz rolników w diecezji przemyskiej, orędownik sprawy chłopskiej i opiekun rodzącego się ruchu solidarnościowego na polskiej wsi. To właśnie mieszkańcy bieszczadzkich parafii, umocnieni duchowym wsparciem Księdza, dali początek społecznym protestom, dzięki którym wywalczono gwarancje dla rolniczej własności ziemi
oraz swobody religijne dla całej polskiej wspólnoty. Jest Ksiądz Prałat wybitną postacią polskiego Kościoła, mającą wielki udział w tych dokonaniach.

 

Pragnę wyrazić szacunek dla Księdza odwagi, poświęcenia i stanowczości w tamtych trudnych czasach, wymagających osobistego świadectwa. Dla postawy odpowiedzialności za dobro wspólne. Dziękuję również za wieloletnią pracę dla narodowej kultury, za ratowanie zabytkowych świątyń, stanowiących bezcenne dziedzictwo Podkarpacia. Dzięki Księdza staraniom wiele z zaniedbanych i niszczonych przez komunistyczne władze cerkwi i kościołów dzisiaj znów rozbrzmiewa słowami liturgii i zachwyca swoją urodą. To wielki dar dla polskiej duchowości i naszego dziedzictwa. 

 

Raz jeszcze gratulując zaszczytnej Nagrody, składam Księdzu najlepsze życzenia wielu łask Bożych w pełnieniu kapłańskiej posługi oraz dobrego zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 
Poleć znajomemu