Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 25 lutego 2017

List Prezydenta RP z okazji 600-lecia lokacji miasta Kocka

 

                                                                                  Organizatorzy i Uczestnicy obchodów

                                                                                   600-lecia lokacji miasta Kocka

 
 
 

Szanowny Panie Burmistrzu!

Szanowny Panie Przewodniczący!

Szanowni Członkowie Rady Miejskiej!

Ekscelencjo Księże Biskupie!

Drodzy Mieszkańcy Kocka!
 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa, zgromadzonych na uroczystej sesji Rady Miejskiej, zwołanej w 600. rocznicę lokacji Kocka. Z okazji tego pięknego jubileuszu przesyłam wyrazy głębokiego szacunku, gratulacje i najlepsze życzenia dla całej społeczności czcigodnego miasta nad Tyśmienicą.

 

Mieszkańcy Kocka przez stulecia byli świadkami i uczestnikami chwalebnych i nierzadko dramatycznych dziejów naszej Ojczyzny. W epoce I Rzeczypospolitej obywatele miasta tworzyli wieloetniczną i różnowyznaniową wspólnotę o istotnym znaczeniu i zasługach dla kultury
i gospodarki regionu Lubelszczyzny i całego kraju. W bliższych nam czasach Kock stał się miejscem pamiętnych bitew, które trwale zapisały się w dziejach walk o niepodległość Polski. Za wolność naszego narodu toczyli tu boje podkomendni pułkownika Berka Joselewicza
w roku 1809, powstańcy listopadowi i styczniowi, wreszcie zaś żołnierze Wojska Polskiego, mężnie broniący odrodzonego państwa w wojnach 1920 i 1939 roku.

 

Bardzo się cieszę, że społeczność miasta pielęgnuje piękne tradycje patriotyczne, związane z tymi wielkimi wydarzeniami z historii narodowej. A jednocześnie – że dumę z przeszłości łączą Państwo harmonijnie z etosem codziennej pracy dla dobra wspólnego, dla swoich rodzin,
dla swojego miasta i naszej Ojczyzny. Jestem bowiem przekonany, że w ten właśnie sposób winniśmy postępować: kultywować naszą zbiorową pamięć i z niej czerpać inspirację do podejmowania wysiłku dla zapewnienia nam, współczesnym Polakom, i naszym potomnym pomyślnej przyszłości.

 

Raz jeszcze winszując jubileuszu, wszystkim mieszkańcom Kocka z serca życzę satysfakcji z przynależności do wspólnoty o tak pięknych i bogatych tradycjach. Życzę Państwu wielu sukcesów w pracy zawodowej i społecznej, które przyczyniają się także do rozwoju miasta. Niechaj 600-lecie lokacji będzie źródłem dumy i okazją do wspólnej radości oraz zapowiedzią coraz lepszego jutra dla Kocka i całej Polski.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu