Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 26 lutego 2017

List prezydenta z okazji 186. rocznicy bitwy pod Olszynką Grochowską

 Organizatorzy i Uczestnicy obchodów

                                                           186. rocznicy bitwy pod Olszynką Grochowską

 Warszawa, Pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską
 
 
 

Szanowni Państwo!

 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim zgromadzonym na obchodach 186. rocznicy bitwy pod Olszynką Grochowską. Pragnę podziękować osobom i instytucjom, które angażują się w upamiętnianie tego ważnego wydarzenia. Dziękuję przedstawicielom władz samorządowych i działaczom organizacji społecznych, kapłanom i nauczycielom. Jestem przekonany, że Państwa wysiłki przyczyniają się do umacniania dumy z historii Polski i tożsamości naszej wspólnoty narodowej. Dzięki Państwa pracy serca mieszkańców Grochowa i całej stolicy, zwłaszcza zaś młodzieży, biją mocniej, kiedy kierujemy swoje myśli ku temu miejscu, uświęconemu krwią żołnierską przelaną w obronie Ojczyzny.

                                                                                                                             

Bój stoczony tutaj sto osiemdziesiąt sześć lat temu nie przyniósł rozstrzygnięcia, pozwolił jednak nam, Polakom, zachować odzyskaną wolność na dalszych kilka miesięcy. I chociaż powstańcze państwo w końcu zostało pokonane przez mocarstwo zaborcze, to z perspektywy czasu widzimy,
jak ważne świadectwo otrzymały następne pokolenia dzięki tamtemu zrywowi. Kiedy dzisiaj mówimy o naszych symbolach i barwach narodowych, zawsze odwołujemy się do uchwały Sejmu z 7 lutego 1831 roku, która była pierwszym aktem normatywnym w tym zakresie. Ilekroć śpiewamy pieśni patriotyczne, to wśród najpopularniejszych stałe miejsce zajmuje powstała właśnie wówczas Warszawianka. Wreszcie gdy sięgamy do kanonu naszej literatury narodowej, to po dziś dzień główne miejsca zajmują w nim arcydzieła wieszczów romantycznych, napisane pod natchnieniem czerpanym właśnie z epopei powstania.

 

Składając dzisiaj hołd obrońcom wolnej Polski, czcząc ich męstwo, odwagę i poświęcenie, wyrażamy jednocześnie najgłębszy szacunek dla wielkiego dzieła, zapoczątkowanego w noc listopadową. Heroizm i determinacja naszych przodków w walce o niepodległość zrodziły legendę, która podtrzymywała w kolejnych generacjach wiarę w odrodzenie Rzeczypospolitej. Także teraz, kiedy cieszymy się własnym suwerennym państwem, pozostaje ona powodem dumy i źródłem inspiracji do codziennej rzetelnej pracy zawodowej i aktywności obywatelskiej, które podejmujemy z myślą o dobru wspólnym, dla zapewnienia pomyślnej przyszłości naszemu narodowi w silnej i bezpiecznej Ojczyźnie.

 

Chwała bohaterom! Wieczna pamięć poległym!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu