przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 1 października 2015

List prezydenta na inauguracji roku na Uniwersytecie Warszawskim

  |   Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Warszawskim Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Warszawskim Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Warszawskim Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Warszawskim Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Warszawskim Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Warszawskim Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Warszawskim Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Warszawskim Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Warszawskim Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Warszawskim Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Warszawskim Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Warszawskim Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Warszawskim Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Warszawskim Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Warszawskim Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Warszawskim

 Jego Magnificencja

Profesor Marcin Pałys
Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego
Uczestnicy
Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016
 
Wasze Magnificencje!
Dostojny Senacie!
Szanowni Profesorowie i Nauczyciele!
Młodzieży akademicka!
Szanowni Państwo!
 

W dniu inauguracji roku akademickiego pragnę przekazać wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia władzom, pracownikom oraz studentom Uniwersytetu Warszawskiego – jednego z wiodących uniwersytetów w Polsce i naszej części Europy. Będzie to rok pełen pracy, nowych wyzwań i projektów. Ale też nie zabraknie w nim chwil refleksji, okazji do zademonstrowania dumy z historii i dokonań ludzi nauki oraz absolwentów tej zasłużonej placówki akademickiej. Przypadające w roku 2016 dwusetlecie Uniwersytetu Warszawskiego będzie wielkim świętem społeczności, która od pokoleń pracuje na renomę uczelni – a więc także Państwa świętem.

 

Wspólnota akademicka ma bowiem kluczowe znaczenie dla przyszłości Polski. Państwa praca naukowa i dydaktyczna zapewnia ciągłość rozwoju wiedzy i jej przekazywanie następnym pokoleniom. Na uczelniach wyższych dorobek i doświadczenie mistrzów spotykają się z energią i talentem ludzi młodych. W tym twórczym dialogu powstają rozwiązania zagadnień badawczych i stawiane są diagnozy wyzwań społecznych. Owoce tych wysiłków stają się zaś wspólnym dobrem, inspiracją i siłą napędową zmian. Liczę na to, że będą Państwo coraz częściej uczestniczyć w debacie publicznej.

 

Nauka jest wszak wizytówką Rzeczypospolitej, a osiągnięcia uczonych to istotny wkład Polski w rozwój cywilizacji. Dlatego nauka winna być przedmiotem szczególnej troski władz. Znam trudności, które muszą pokonywać polskie uczelnie. Uważam, że wciąż brakuje należytego finansowania badań. Państwa osiągnięcia mogą też być lepiej spożytkowane – prace naukowe nie powinny trafiać na półkę, lecz przyczyniać się do wzrostu gospodarczego i dobra społeczeństwa.

 

Jestem przekonany, że nauka polska może dostarczać więcej niż dotąd nowych rozwiązań technologicznych krajowym firmom i częściej służyć pomocą rządzącym w podejmowaniu ważnych decyzji. Konieczne wydają się zmiany regulacji prawnych, otwierające drogę do pełniejszego wykorzystania potencjału ludzi nauki i wyników badań. Jako Prezydent Rzeczypospolitej będę wspierał zmierzające do tego działania.

 
Szanowni Państwo!
 

Chciałbym przyczynić się do ożywienia współpracy między uniwersytetem a instytucjami państwa. Warto, by sprawujący władzę uważniej słuchali opinii badaczy w kwestiach najważniejszych dla życia społecznego Polski. Wierzę, że rządzący mogą z korzyścią czerpać z Państwa ocen. Dziękuję Państwu za odwagę w podejmowaniu ryzyka badawczego. Dziękuję także za to, że uczą Państwo studentów bezinteresownego dążenia do prawdy i standardów rzetelnej pracy naukowej, kształtując w młodych ludziach postawy nieodzowne we współczesnej demokracji. Pragnę również podkreślić moje poparcie dla wzmocnienia pozycji wydziałów humanistycznych we wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce.

Drodzy Studenci!
 

Lata studiów decydują o Waszej przyszłości. Kształćcie się, zdobywajcie kwalifikacje do przyszłej pracy, ale studiujcie przede wszystkim dla siebie. Pamiętajcie, by szukać w nauce tego, co Was naprawdę interesuje i zachęca do podejmowania wysiłków. W ten sposób osiągniecie znacznie więcej, bo autentyczne zamiłowanie do wybranej dziedziny owocuje lepszym przygotowaniem zawodowym, a przez to otwiera szerszą perspektywę sukcesów.

 

Życie akademickie to też dobra szkoła aktywności obywatelskiej. Uczcie się działać razem, pracować zespołowo, wspólnie wytyczać i osiągać cele. Samorząd uczelniany, koła naukowe, organizacje studenckie dają po temu doskonałą okazję. Tędy prowadzi droga do wzrostu kapitału społecznego, zaufania i otwartości. Dobre doświadczenia zdobyte w latach studenckich zaprocentują w przyszłości i dla Was, i dla Polski.

 

Dla starożytnych Rzymian słowo studium oznaczało pasję, umiłowanie, dążenie do celu. Życzę Państwu, aby głód wiedzy, pasja badawcza, ideał nauki jako bezkompromisowego dążenia do prawdy oraz radość i moc, jaką daje dogłębne poznawanie świata, ożywiały Państwa wysiłki także w tym nowym, rozpoczynającym się dzisiaj roku akademickim. Niech Państwa indywidualne sukcesy budują sukces polskiej nauki i pomyślną przyszłość naszej Ojczyzny. Raz jeszcze serdecznie Państwa pozdrawiam.

 
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.