Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 1 marca 2017

List Prezydenta RP na Sesji Inauguracyjnej III Warszawskiej Konferencji Onkologicznej

Szef KPRP Małgorzata Sadurska na Sesji Inauguracyjnej III Warszawskiej Konferencji Onkologicznej

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystej Sesji Inauguracyjnej
III Warszawskiej Konferencji Onkologicznej
odbywającej się w 85-lecie otwarcia
Instytutu Radowego w Warszawie
 
Szanowny Panie Marszałku!
Szanowny Panie Ministrze!
Eminencjo Księże Kardynale!
Szanowny Panie Dyrektorze!
Szanowni Państwo!
 

Moim najgorętszym życzeniem jest powstanie Instytutu Radowego w Warszawie – tę płynącą z głębokiego patriotyzmu deklarację złożyła Maria Skłodowska-Curie w Paryżu podczas uroczystości z okazji 25. rocznicy odkrycia radu. Marzenie Noblistki ziściło się dekadę później, gdy w 1932 roku uczestniczyła wraz z najwyższymi władzami Rzeczypospolitej w ceremonii otwarcia Instytutu.

 

Terapia radowa miała wówczas pionierskie zastosowanie w leczeniu chorób nowotworowych, a warszawski ośrodek stanowił jedną z najnowocześniejszych placówek onkologicznych w Europie. Drogocenny gram promieniotwórczego pierwiastka został zakupiony przez Marię Skłodowską-Curie ze zbiórki przeprowadzonej wśród amerykańskiej Polonii i przekazany Instytutowi. Już wówczas leczenie tutaj było powszechnie dostępne. Sławna uczona twierdziła: Rad nie powinien wzbogacić nikogo. Należy do wszystkich ludzi. Jesteśmy dumni, że badania polskiej Noblistki stworzyły podwaliny onkologii jako nauki i dyscypliny medycznej, a działalność Instytutu – obchodzącego właśnie 85-lecie istnienia – jest pięknym wkładem w rozwój medycyny polskiej i światowej. Z okazji jubileuszu składam wszystkim współtwórcom i pracownikom Centrum Onkologii gratulacje, wyrazy uznania i życzenia pomyślności.

 

Choroby nowotworowe pozostają jednym z najpoważniejszych wyzwań medycznych naszych czasów. Dotykają miliony ludzi na całym świecie i wciąż przynoszą wiele cierpienia. To nadal poważny problem także w naszym kraju. Choć nie znamy jeszcze skutecznych odpowiedzi na wszystkie rodzaje nowotworów, to jednak medycyna światowa, z istotnym udziałem polskich osiągnięć, uczyniła w tej mierze ogromne postępy. Dzięki nowoczesnym metodom diagnostyki i leczenia, dzięki przynoszącym nadzieję nowym lekom choroby te coraz częściej udaje się pokonać. W imieniu Polaków, w imieniu tak wielu wdzięcznych pacjentów, którzy w warszawskim  Centrum Onkologii otrzymali cenną pomoc, składam serdeczne podziękowanie pracującym tu wybitnym specjalistom. Cieszę się, że jest to również ośrodek badań, naukowej refleksji i inicjowania współpracy na rzecz skutecznej walki z chorobami nowotworowymi. Dobitnym tego przykładem jest III Warszawska Konferencja Onkologiczna, która Państwa gromadzi.

 

Osiągnięcia są zawsze dziełem konkretnych ludzi, efektem ich talentów, wiedzy i zaangażowania. Z gratulacjami, ze słowami głębokiego uznania i szacunku zwracam się do wybitnych osobistości nauk medycznych, otrzymujących dzisiaj wysokie odznaczenia państwowe. Dokonania Panów są świadectwem wielkiego potencjału polskiej medycyny, a jednocześnie wzorcem, jak łączyć specjalistyczną wiedzę z humanistycznymi wartościami, którymi powinni się kierować następcy Hipokratesa. Dziękuję nie tylko za Panów osiągnięcia, dziękuję również za dostarczaną inspirację i nadzieję.

 

Raz jeszcze gratuluję Centrum Onkologii – Instytutowi im. Marii Skłodowskiej-Curie pięknego jubileuszu. Życzę owocnych obrad uczestnikom Konferencji. Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia. 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu