Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 5 października 2015

List prezydenta na inauguracji roku akademickiego na AGH

  

Jego Magnificencja
Profesor Tadeusz Słomka
Rektor
Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica
w Krakowie
 
Uczestnicy
Uroczystej Inauguracji
Roku Akademickiego 2015/2016
 
 
Magnificencjo Panie Rektorze!
Dostojny Senacie!
Panie i Panowie Profesorowie!
Młodzieży akademicka!
Szanowni Państwo!
 

Jest dla mnie wielką radością, że jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mogę skierować do Państwa serdeczne pozdrowienia z okazji uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016. Akademia Górniczo-Hutnicza będąca jedną z najważniejszych uczelni w Polsce jest mi szczególnie bliska. Choć nie jestem jej absolwentem, zostałem wychowany w jej etosie, który streszcza myśl Stanisława Staszica: Głównym przeznaczeniem człowieka na tej ziemi jest, aby dobrze czynił ludziom, aby swoimi czynami starał się ulepszać los swoich bliźnich, los drugich ludzi, aby nawet usiłował, by dobroczynne jego za życia czynów skutki uszczęśliwiały jeszcze pokolenia następnych ludzi. Panu Rektorowi, profesorom, wykładowcom, inżynierom, pracownikom i studentom gratuluję wybitnych osiągnięć i determinacji, z jaką realizują Państwo przesłanie swojego patrona. Innowacje, wdrażanie nowych technologii i stawianie pytań pobudzających postęp wiedzy – wpisane w tradycję uczelni – godnie łączą Państwo z troską o etyczny wymiar badań i odkryć.

 

Wspólnota akademicka, którą Państwo tworzą, ma kluczowe znaczenie dla przyszłości kraju. W murach AGH dorobek i doświadczenie mistrzów naprawdę spotykają się z energią i talentem ludzi młodych. Tutaj w twórczym dialogu powstają innowacyjne rozwiązania badawczych problemów i stawiane są diagnozy społecznych wyzwań. Owoce Państwa pracy prędko stają się wspólnym dobrem, inspiracją i siłą napędową zmian.  

 

Nauka jest wizytówką Rzeczypospolitej.  Osiągnięcia uczonych z krakowskiej Akademii to istotny wkład Polski w rozwój cywilizacji. Dlatego podkreślam, że nauka winna być przedmiotem szczególnej troski władz. Znam trudności, które muszą pokonywać polskie uczelnie. Uważam, że wciąż brakuje należytego finansowania badań. Państwa osiągnięcia powinny też być lepiej spożytkowane, coraz intensywniej przyczyniać się do wzrostu gospodarczego i dobra społeczeństwa.

 

Jestem przekonany, że nauka polska może dostarczać więcej niż dotąd nowych rozwiązań technologicznych krajowym firmom i częściej służyć pomocą rządzącym w podejmowaniu ważnych decyzji. Konieczne wydają się zmiany regulacji prawnych, otwierające drogę do pełniejszego wykorzystania potencjału ludzi nauki i wyników badań. Jako Prezydent Rzeczypospolitej będę wspierał zmierzające do tego działania.

 
 
Szanowni Państwo!
 

Chciałbym przyczyniać się do ożywienia współpracy między uczelniami a biznesem. Zależy mi, by Państwa prace i wynalazki bezpośrednio przekładały się na modernizację Polski. Potrzebujemy promocji postaw kreatywnych i tworzenia szans dla osób wybitnych, by mogły realizować swoje pasje. Wierzę, że przybywać będzie produktów powstałych w oparciu o autorskie dokonania polskich uczonych.

 
Drodzy Studenci!
 

Wybraliście uczelnię znakomitą. Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie daje ogromne szanse i rozwijania swoich pasji i znalezienia po studiach dobrej pracy. Życzę, by dane Wam było z nich skorzystać. Kształćcie się, zdobywajcie kwalifikacje, ale studiujcie przede wszystkim dla siebie. Pamiętajcie, by szukać w nauce tego, co Was naprawdę interesuje i zachęca do podejmowania wysiłków. W ten sposób osiągniecie znacznie więcej.

 

Życie akademickie to też dobra szkoła aktywności obywatelskiej. Uczcie się działać razem, pracować zespołowo, wspólnie wytyczać i osiągać cele. Samorząd uczelniany, koła naukowe, organizacje studenckie funkcjonujące na AGH dają po temu doskonałą okazję. Tędy prowadzi droga do wzrostu kapitału społecznego, zaufania i otwartości. Dobre doświadczenia zdobyte w latach studenckich zaprocentują w przyszłości i dla Was, i dla Polski.

 

W roku akademickim 2015/2016 całej wspólnocie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie życzę wielu sukcesów i wybitnych osiągnięć, fascynujących odkryć oraz radości ze współtworzenia pięknej akademickiej tradycji AGH. Życzę, by tradycje i cele tej wybitnej szkoły inspirowały do działania dla innych. By modernizacja Polski i rozwijanie wiedzy dla dobra kolejnych pokoleń wpisane w misję uczelni, przynosiło efekty gospodarce, a odkrywcom radość oraz szacunek współczesnych.

 
Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu