Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 20 maja 2017

List prezydenta do uczestników uroczystej sesji Rady Miasta w Sławnie

Uczestnicy

uroczystej Sesji Rady Miasta
z okazji

700-lecia nadania Sławnu praw miejskich

 
 
Szanowny Panie Burmistrzu!
Szanowna Pani Przewodnicząca!
Szanowne Panie Radne i Szanowni Panowie Radni!
Drodzy Mieszkańcy Sławna!
Szanowni Państwo!
 

Z okazji pięknego jubileuszu 700-lecia nadania Sławnu praw miejskich składam wszystkim Mieszkańcom i Władzom Miasta serdeczne gratulacje. Pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystej sesji Rady Miejskiej, dzieląc z Państwem radość z tego wielkiego święta.

 

Mało jest w Polsce miast mogących poszczycić się równie długą, bogatą historią, która sięga czasów polskiego państwa wczesnopiastowskiego. Nadanie w 1317 roku praw miejskich przez pomorskich możnowładców, braci Święców, stało się zaczątkiem wielowiekowego rozwoju.

 

Mogłem się przekonać, z jaką dumą i pieczołowitością pielęgnują Państwo miejscowe zabytki, z jakim zaangażowaniem troszczą się
o dziedzictwo historii i kontynuują lokalne tradycje – gdy półtora roku temu miałem okazję odwiedzić Państwa piękne miasto.

 

Zachowuję w pamięci Państwa gościnność, za którą raz jeszcze dziękuję.

 

Tworzą Państwo mocną wspólnotę, która ukształtowała się tutaj wraz z powrotem ziemi sławieńskiej do Polski w 1945 roku i przybyciem polskich osadników, często przesiedleńców, zmuszonych budować swoje życie na nowo.

 

Zapuścili Państwo w tym miejscu korzenie, na przekór trudnościom osiągając sukces. Współcześnie mogą się Państwo chlubić pięknymi osiągnięciami swojej samorządności, gospodarności, kreatywności i społecznego współdziałania. Dzięki znacznym inwestycjom Sławno modernizuje się i rozwija. Odbywa się tu wiele ciekawych imprez, integrujących miejską społeczność i przyciągających licznych gości.

 

Wizytówką tego może być prężna działalność Sławieńskiego Domu Kultury, z takimi przedsięwzięciami jak międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych.

 

Życzę Państwu, aby spełniały się Państwa aspiracje, związane z dużym potencjałem turystycznym miasta i okolicznych terenów.

 

Jestem przekonany, że obchody jubileuszu Sławna będą piękną manifestacją patriotyzmu, że posłużą umacnianiu poczucia jedności i dumy z odniesionych sukcesów.

 

Aby uczcić 700-lecie miasta i wyrazić uznanie dla Państwa dokonań, przekazałem społeczności Sławna, w tegorocznym Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, biało-czerwony znak naszej państwowości.

 

Niech ta flaga dumnie powiewa podczas świętowanych przez Państwa uroczystości, obok lokalnych znaków ze srebrnym rybogryfem.  Niech wspólnie będą symbolem tożsamości i chlubnej historii, a także obywatelskiej energii i nadziei na dobrą przyszłość.

Raz jeszcze gratuluję pięknego jubileuszu i życzę Państwu wszelkiej pomyślności.

 
Z wyrazami szacunku i sympatii
 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 

Andrzej Duda

 
Poleć znajomemu