Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 22 maja 2017

List Prezydenta RP na uroczystości wręczenia Nagrody imienia Iwana Wyhowskiego

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystości wręczenia

Nagrody imienia Iwana Wyhowskiego

 
Szanowny Laureacie!
Szanowni Nagrodzeni!
Panie i Panowie!
 

Nagroda imienia Iwana Wyhowskiego to jeden z mostów, dzięki którym Polacy i Ukraińcy mogą nawiązywać kontakty, wymieniać się doświadczeniami oraz współdziałać w kształtowaniu pomyślnej przyszłości naszego regionu. Jest szczególnie cenne, że idea tego prestiżowego wyróżnienia służy współpracy polskich i ukraińskich środowisk naukowych. Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych dziś na uroczystości w Uniwersytecie Warszawskim, podczas której uhonorowani zostają tegoroczni laureaci Nagrody. Zobacz także: Urszula Doroszewska na uroczystości wręczenia Nagrody im. Iwana Wyhowskiego

 

Właśnie tego dnia, 22 maja, w 1659 roku Sejm Rzeczypospolitej zatwierdził unię hadziacką. Ten dalekowzroczny akt, zawarty rok wcześniej między Rzecząpospolitą a Kozackim Wojskiem Zaporoskim reprezentowanym przez hetmana Iwana Wyhowskiego, tworzył doniosłą jakość polityczną. Powoływał wspólne państwo trzech narodów – polskiego, litewskiego i ruskiego – w którym każdy z nich miał mieć równe prawa i własne, autonomiczne urzędy. Historyczne przeciwności sprawiły, że nie udało się zrealizować tej wielkiej wizji. Jednak postać hetmana kozackiego Iwana Wyhowskiego, zwolennika porozumienia polsko-ukraińskiego, pozostaje ważnym symbolem. Budując dziś partnerstwo naszych państw w imię wspólnej dobrej przyszłości, pragniemy nawiązywać do tego inspirującego dziedzictwa.

 

Składam serdeczne gratulacje tegorocznemu laureatowi Nagrody – Panu Profesorowi Ihorowi Sribniakowi z Uniwersytetu Kijowskiego im. Borysa Hrinczenki. Badania Pana Profesora dotyczące relacji polsko-ukraińskich z okresu międzywojnia, a zwłaszcza losów ukraińskich żołnierzy, naszych sprzymierzeńców w wojnie z bolszewikami, są cennym wkładem w rozwój wiedzy o wspólnej historii. Na uznanie zasługuje dorobek Pana Profesora
jako głównego redaktora czasopisma naukowego „Nad Wisłą i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszłość i teraźniejszość”. Jestem przekonany, że roczny pobyt naukowo-dydaktyczny w sześciu polskich uniwersytetach będzie dla Pana Profesora sposobnością do nowych osiągnięć i nawiązania bliskich relacji z polskimi badaczami i studentami. Serdecznie gratuluję także wszystkim naukowcom nagrodzonym czteromiesięcznymi stażami. W tym roku są to: Pani Marta Barna, Pan Konstiantyn Nosov, Pan Serhii Pakhomenko, Pani Liudmyla Savanets, Pan Oleh Savchuk, Pan Yevhen Sinkevych, Pani Iryna Slyvka, Pani Yuliia Tarasevych, Pan Myroslav Trofymuk i Pani Lubov Zhvanko.

 

Pragnę wyrazić uznanie inicjatorom Nagrody i wszystkim, którzy działają w duchu jej przesłania, za tak piękny gest solidarności wobec naszych ukraińskich sąsiadów. Ustanowienie Nagrody w roku 2014, w czasie wyjątkowo trudnym dla Ukrainy, to wyraz wsparcia dla demokratycznych przemian i proeuropejskich dążeń naszego sąsiada. Polska zdecydowanie popiera europejski wybór Ukrainy i opowiada się za umacnianiem wspólnoty narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Tacy ludzie jak Państwo, laureaci Nagrody imienia Iwana Wyhowskiego, mają znaczący udział w tym historycznym dziele. Raz jeszcze proszę przyjąć serdeczne gratulacje oraz życzenia miłego pobytu w Polsce i wszelkiej pomyślności.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 
Poleć znajomemu