przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 30 maja 2017

List Prezydenta RP do uczestników posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN

Uczestnicy posiedzenia

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów
Sądu Najwyższego
 
Szanowna Pani Prezes!
Szanowni Państwo, Panie i Panowie Sędziowie!
Szanowni Uczestnicy i Goście tegorocznego posiedzenia!
 

Zgromadzenia Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego są zawsze ważnym wydarzeniem.

 

Wynika to ze znaczącej roli, jaką Sąd Najwyższy odgrywa w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej, mając istotny wpływ na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i wzmacnianie praworządności. Sprawując nadzór judykacyjny, Sąd Najwyższy jest definitywnym głosem polskiej Temidy, kształtującym zgodność z prawem i jednolitość orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych.

 

Poprzez rozpoznawanie protestów wyborczych oraz stwierdzanie ważności wyborów i referendów, jest on również strażnikiem demokratycznego ładu i nienaruszalności politycznych praw obywateli. Opiniuje także projekty ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy. To szeroki i odpowiedzialny zakres kompetencji, a każdy z tych obszarów aktywności Sądu Najwyższego stawia przed nim odrębne, niełatwe wyzwania.

 

Profesjonalizm działania Sądu Najwyższego jest rękojmią jakości polskiego państwa prawnego. Rozpatrywane są tu sprawy precedensowe oraz takie, których rozpoznanie wpływa na rozwój prawa i kierunki orzecznictwa. Trudno więc przecenić znaczenie uchwał Sądu Najwyższego, które mają moc zasad prawnych i stanowią drogowskaz dla sądów powszechnych. Dlatego tak istotne są coroczne sprawozdania, dostarczające cennej wiedzy o funkcjonowaniu całego wymiaru sprawiedliwości i o dylematach prawnych.

 

Jako Prezydent Rzeczypospolitej, ale także jako prawnik, zapoznałem się z „Informacją o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016” oraz „Uwagami o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie”. Z racji ustrojowej pozycji Sądu Najwyższego, istotne jest szerokie upublicznianie jego orzeczeń. Służyć temu powinny nowoczesne systemy i techniki komunikacyjne. Szeroki dostęp do judykatów Sądu Najwyższego sprzyja zarówno jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych, jak i podnosi też kulturę prawną społeczeństwa.

 

Wymiar sprawiedliwości odgrywa wielką rolę w funkcjonowaniu całego państwowego gmachu. Bez właściwie działających sądów nie można sobie wyobrazić silnej Rzeczypospolitej, dającej obywatelom gwarancje bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości, podobnie jak nie można sobie wyobrazić trwałego ładu społecznego ani mocnej gospodarki.

 

Sądy sprawne, bezstronne, szanowane i służebne wobec obywateli to filar nowoczesnego państwa demokratycznego i warunek jego rozwoju. Jestem przekonany, że sędziowie Sądu Najwyższego będą nadal, z zaangażowaniem i odpowiedzialnością, przyczyniać się do doskonalenia polskiego wymiaru sprawiedliwości.

 

Wyrażam też nadzieję, że zechcą Państwo zabrać głos w kwestii ram ustrojowych, w których osadzone jest sądownictwo. Moje zaproszenie do debaty nad nową Konstytucją skierowane jest do wszystkich Polaków. W sposób naturalny głos środowiska sędziowskiego będzie szczególnie cennym źródłem opinii.

 

Z zainteresowaniem oczekuję na Państwa uwagi.

 

Życzę Państwu owocnych obrad. Proszę przyjąć życzenia wielu osiągnięć w służbie  dla Rzeczypospolitej.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 
 
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.