Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 30 maja 2017

List prezydenta z okazji uroczystości wręczenia Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystości wręczenia

Nagrody Literackiej

im. Marka Nowakowskiego

w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie

 
 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa, przybyłych na uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej imienia Marka Nowakowskiego. Z okazji pierwszej edycji tego lauru składam wyrazy uznania i wdzięczności inicjatorom, fundatorom, członkom Kapituły oraz wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym narodziło się to przedsięwzięcie. Bardzo się cieszę, że zmarły przed trzema laty wybitny pisarz i wspaniały człowiek będzie odtąd upamiętniony nagrodą literacką swojego imienia.

 

Można by uznać za swoisty paradoks, że dzisiejsza uroczystość odbywa się w Pałacu Rzeczypospolitej. Bo przecież patron tego spotkania własną twórczość i uwagę poświęcał raczej peryferiom umiłowanego rodzinnego miasta. W swojej prozie Marek Nowakowski zapraszał czytelników do bocznych ulic, miejsc zapomnianych, omijanych, zaniedbanych. Był kronikarzem przedmieść, podwarszawskich stacji i miasteczek. Opowiadał o prowincji, która mogła się wydawać odległa, choć od centrum dzieliło ją zaledwie kwadrans lub dwa drogi koleją. Ukazywał świat i społeczności, które dzisiaj często już nie istnieją, wchłonięte przez rozlewającą się wielką aglomerację. Zachował dla następnych pokoleń pamięć o ich zanikającej gwarze, obyczajach, niespiesznym tempie życia.

 

Ale miejsce obecnego spotkania niesie też piękne przesłanie symboliczne: oto Rzeczypospolita oddaje cześć znakomitemu pisarzowi, jednemu z najważniejszych twórców nowoczesnej literatury polskiej, mistrzowi sztuki prozatorskiej. A także szczeremu patriocie, człowiekowi miłującemu wolność, głęboko zaangażowanemu w sprawy społeczne i narodowe, uważnemu obserwatorowi polskiej rzeczywistości i przemian. Bo taki również był Marek Nowakowski – i jako autor głośnego Raportu o stanie wojennym, i późniejszych Powidoków, i wreszcie wspomnień oraz wypowiedzi publicystycznych. Potrafił harmonijnie łączyć wrażliwość artystyczną z refleksją o rzeczach publicznych. Dzielił się z czytelnikami swoim osobistym doświadczeniem i zgromadzoną mądrością w sposób naturalny, jak rozmówca przypadkiem spotkany w barze, bez popadania w patos i mentorski ton.

 

Za to wszystko wysoko cenimy jego twórczość i jestem przekonany, że będą ją doceniać również potomni. Marek Nowakowski swoimi książkami wyznaczył bardzo wymagający punkt odniesienia dla współczesnych pisarzy. Życzę Państwu, aby nagroda jego imienia szybko zyskała prestiż i stała się niezawodną rekomendacją dla honorowanych twórców, świadczącą, że jej laureaci tym wysokim wymaganiom potrafią sprostać.

Poleć znajomemu