przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 8 października 2015

List prezydenta na inauguracji roku na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Jego Magnificencja

Profesor Ryszard Zimak

Rektor Uniwersytetu Muzycznego

im. Fryderyka Chopina

w Warszawie
 

Uczestnicy uroczystej inauguracji

roku akademickiego 2015/2016

 
 
Magnificencjo Panie Rektorze!
Dostojny Senacie!
Panie i Panowie Profesorowie!
Drodzy Studenci!
Szanowni Państwo!
 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na inaugurację roku akademickiego 2015/2016 w Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, najstarszej i największej uczelni muzycznej w kraju. Z tej okazji całej Państwa społeczności składam wyrazy szacunku i uznania.

 

Obecna uroczystość ma wymiar szczególny, odbywa się bowiem w czasie bardzo ważnym dla świata artystycznego. Od tygodnia trwa XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Nazwisko patrona Uniwersytetu jest znów na ustach setek osób, które przybyły do stolicy Polski z wielu krajów, aby śledzić zmagania utalentowanych młodych wykonawców. Spośród szeregu historycznych występów na konkursach chopinowskich, które dały początek wspaniałym karierom, wspominamy dzisiaj zwłaszcza interpretacje niespełna 19-letniego Krystiana Zimermana – zwycięzcy z 1975 roku. Teraz, w 40. rocznicę tamtych niezapomnianych dni, Maestro otrzymuje tytuł doktora honoris causa warszawskiej uczelni. Na ręce czcigodnego laureata składam moje serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia.

 
Panie i Panowie!
 

Uniwersytet, kontynuujący ponad dwustuletnie tradycje szkolnictwa muzycznego w Warszawie, słusznie chlubi się wieloma znakomitymi absolwentami, uznanymi w świecie artystami. To zasługa doborowego grona pedagogów, których roli w edukacji adeptów sztuki nie sposób przecenić. Chopin wielokrotnie podkreślał rolę i wpływ swoich nauczycieli – Wojciecha Żywnego i Józefa Elsnera – na rozwój jego osobowości i twórczości pianistycznej. Sam również był cenionym pedagogiem, a jego wydane pośmiertnie Szkice do metody zainspirowały największych pianistów XX wieku. W murach Państwa uczelni każdego dnia mądrość, dorobek i doświadczenie mistrzów spotykają się z pasją, energią i talentem ludzi młodych. Dialog ten staje się źródłem inspiracji i siłą napędową dla rozwoju sztuki.

 

Chciałbym z serca podziękować wszystkim Państwu za tę wielką pracę. Z jej owoców czerpią melomani w Polsce i na całym świecie. Dzięki Państwa wysiłkom rośnie znaczenie naszej kultury narodowej, a polscy artyści przyczyniają się do promocji naszego kraju. Wszystkim Państwu gratuluję osiągnięć i dziękuję za to, że są Państwo dobrymi ambasadorami naszej Ojczyzny w Europie i na innych kontynentach. Uważam, że kultura i sztuka stanowią znakomitą wizytówkę Rzeczypospolitej. Bardzo zależy mi na tym, by polska twórczość – w czasach promujących innowacje i kreatywne rozwiązania – znalazła mecenasów zdolnych docenić jej wartość i gotowych inwestować w jej rozwój. Jestem także przekonany, iż sprawy środowiska artystycznego powinny być przedmiotem szczególnej troski
władz państwowych.

 
Drodzy Studenci!
 

Pragnę gorąco powinszować nowo przyjętym słuchaczom Uniwersytetu Muzycznego, którzy dostępują dzisiaj uroczystej immatrykulacji. Słowa powitania kieruję też do studentów z zagranicy, którzy coraz liczniej współtworzą nasze środowisko akademickie. Lata studiów zadecydują o Waszej przyszłości. Kształćcie się, zdobywajcie kwalifikacje
do przyszłej pracy, ale studiujcie przede wszystkim dla siebie. Pamiętajcie, by szukać tego, co Was naprawdę interesuje i zachęca do podejmowania wysiłków. W ten sposób osiągniecie znacznie więcej, bo autentyczne zamiłowanie do wybranej dziedziny owocuje lepszym przygotowaniem zawodowym, a przez to otwiera szerszą perspektywę sukcesów.

 

Życie akademickie to też dobra szkoła aktywności obywatelskiej. Uczcie się działać razem, pracować zespołowo, wspólnie wytyczać i osiągać cele. Samorząd uczelniany, koła naukowe, organizacje studenckie dają po temu doskonałą okazję. Tędy prowadzi droga do wzrostu kapitału społecznego, zaufania i otwartości. Dobre doświadczenia zdobyte w latach studenckich zaprocentują w przyszłości i dla Was, i dla Polski.

 
Panie i Panowie!
 

W tym wyjątkowym dniu raz jeszcze winszuję całej społeczności Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina. Niechaj przynależność do tej zasłużonej wspólnoty akademickiej będzie powodem satysfakcji dla kadry naukowej i dydaktycznej oraz absolwentów uczelni, a dla obecnych słuchaczy zachętą do podejmowania studenckiego trudu.
Proszę też przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.