przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 1 lipca 2017

List prezydenta na uroczystości wręczenia sztandaru 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego

Pan

gen. dyw. Rajmund Andrzejczak

Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej

 

Uczestnicy wręczenia sztandaru

12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej
im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie

 

 

Czcigodni Weterani!

Panowie Generałowie, Oficerowie i Żołnierze!

Przedstawiciele Władz Samorządowych i Duchowieństwa

Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecina!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Święta 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie. Dzisiejsza uroczystośćjest wydarzeniem szczególnym i wyjątkowym – bo połączona jest z wręczeniem sztandaru,aktem symbolicznie najważniejszym w życiu każdej współczesnej formacji wojskowej.

 

Od ponad siedemdziesięciu lat 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana Wojska Polskiego stoi na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. W tej zaszczytnej służbie odwołuje siędo chlubnych tradycji Oręża Polskiego. Stara się być godna imienia patrona, piastowskiego księcia Bolesława Krzywoustego, jego sławy i wielkiej historycznej roli,jaką odegrał w dziejach naszego narodu. 12. Dywizja z honorem kultywuje tradycje, okrytych wojenną sławą, takich formacji, jak: 6. Dywizji Strzelców Polskich Armii gen. Józefa Hallera;
12. Dywizji Piechoty; 12. Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

 

Dowództwo i żołnierze 12. Dywizji dzisiaj otrzymują swój sztandar. W dziejach naszej państwowości sztandar zawsze był znakiem honorowym, symbolizującym wierność i zaszczyt służby Narodowi i jego obywatelom. W historii naszych sił zbrojnych, sztandar wojskowy zawsze stanowił świadectwo sławy wojennej, tradycji i miłości Ojczyzny – nadawał sens walce o kulturę narodową, mowę ojczystą i zachowanie historii – aż do złożenia
na ołtarzu Ojczyzny ofiary najwyższej – życia. Wartości niesione na sztandarach z okresów wojen i walki o niepodległość nie zmieniły się, a dewiza: Bóg, Honor, Ojczyzna – nie utraciła swojego głębokiego znaczenia.

 

Nadanie i wręczenie sztandaru jest dziś największym wyróżnieniem dla jednostki w Wojsku Polskim. Stanowi nobilitację dla dowództwa i żołnierzy. Sztandar jest znakiem jedności formacji, symbolem etosu zawodu żołnierza i służby wojskowej. Służba w Wojsku Polskim wymaga odwagi i poświęcenia, poczucia obowiązku i wysokich walorów moralnych. Wypełnianie obowiązków żołnierza jest trudne i niebezpieczne.
Żołnierze realizują zadania dla kraju, a podczas misji zadania służące społeczności międzynarodowej.

 

W taki wizerunek armii wpisuje się również, wraz z podległymi brygadami i pułkami, 12. Dywizja, której żołnierze zdawali niezwykle trudne egzaminy podczas misji humanitarnych, w międzynarodowych operacjach wojskowych i misjach stabilizacyjnych. Ślady swojej obecności pozostawili na Wzgórzach Golan, na Bałkanach, w Kambodży. Służbą i żołnierskim poświęceniem wsparli stabilizowanie sytuacji w Afganistanie i Iraku.

 

Żołnierze 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej – służąc pod swym sztandarem czyńcie wszystko, aby służba była okazją do sprawdzenia dalej Waszych umiejętności, i aby przynosiła Wam wiele satysfakcji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku wobec Rzeczypospolitej – członka Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niech ten sztandar dodaje Wam siły do nienagannej służby i wzorowego wypełniania obowiązków żołnierskich. Sztandar ten to równieżsymbol Waszego związku ze społecznością województwa zachodniopomorskiego, a szczególnie Szczecina, gdzie mieści się Wasze Dowództwo. Życzę, aby wzajemna współpraca i życzliwość przynosiły obopólną satysfakcję oraz korzyści.

 

Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, z głębi serca dziękuję wszystkim, którzy wspierali ideę uhonorowania 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej sprawiając, że ten sztandar – symbol odwagi i honoru – przechodzi w żołnierskie ręce. Dziękuję Społecznemu Komitetowi Fundatorów Sztandaru. Przekazuję życzenia wszelkiej pomyślności matce chrzestnej sztandaru, Pani Danucie Szyksznian-Ossowskiej, ps. „Szarotka”, „Sarenka”, łączniczce
Okręgu Wilno AK – Damie Orderu Odrodzenia Polski oraz ojcu chrzestnemu sztandaru, Panu starszemu chorążemu sztabowemu w stanie spoczynku Tomaszowi Klocowi, byłemu żołnierzowi 12. Dywizji – Kawalerowi Orderu Krzyża Wojskowego.

 

Raz jeszcze gratuluję otrzymania sztandaru, a z okazji dorocznego święta gorąco dziękuję za wierną służbę. Chciałbym, aby z serca płynące słowa wdzięczności przyjęli nie tylko oficerowie, podoficerowie, szeregowi oraz pracownicy cywilni Dywizji, ale także wszyscy ci, którzy kiedyś pełnili w niej służbę. Wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości życzę zdrowia, pomyślności oraz siły i hartu ducha potrzebnego w codziennej pracy i służbie dla dobra Polski oraz gotowości służenia Jej w każdej sytuacji.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.