przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 12 października 2015

List prezydenta do uczestników Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach

Uczestnicy i Organizatorzy

V Europejskiego Kongresu
Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w Katowicach
 
 
 
Szanowni Państwo!
 

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę gospodarki. To od ich kondycji i od ich perspektyw rozwoju zależy ekonomiczna przyszłość Polski i Europy. Serdecznie pozdrawiam uczestników i organizatorów V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odbywającego się w Katowicach. Jest to wyjątkowe forum, na którym przedstawiciele środowisk gospodarczych, naukowych, samorządowych i politycznych wspólnie debatują nad tworzeniem jak najlepszych warunków dla małej i średniej przedsiębiorczości. Składam Państwu wyrazy uznania za troskę o umacnianie pozycji rodzimego biznesu, za zaangażowanie na rzecz polskiego rozwoju.

 

Z satysfakcją przyjąłem Państwa zaproszenie do objęcia honorowego patronatu nad tym spotkaniem. Pragnę jednocześnie wyrazić przez to szacunek i wdzięczność, jakie należne są polskim przedsiębiorcom ze strony społeczeństwa. W dużym stopniu to właśnie Państwu zawdzięczamy gospodarcze, ale i cywilizacyjne, dokonania ostatniego ćwierćwiecza. Korzystając z nowych możliwości, choć także pokonując bariery, które ciągle jeszcze w naszym kraju napotyka na swej drodze przedsiębiorczość, potrafili Państwo odnieść znaczące sukcesy, lokujące dziś Polskę w zupełnie już innej gospodarczej lidze. Sprawiły to Państwa pracowitość i kreatywność, wytrwałość i ambicja, talenty biznesowe
i umiejętność uczenia się, odwaga i wyobraźnia. Cieszę się, że gospodarcze osiągnięcia Polski oraz znaczenie katowickiego Kongresu doceniane są także w perspektywie europejskiej, o czym świadczą patronaty Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.  

 

Małą i średnią przedsiębiorczość słusznie nazywa się solą gospodarki. Sektor MŚP wytwarza 67 procent polskiego PKB i tworzy miejsca pracy dla 70 procent wszystkich zatrudnionych. Warto pamiętać, że małe i średnie przedsiębiorstwa to często firmy rodzinne, mocno zakorzenione w swoim lokalnym środowisku. Państwu nie trzeba tłumaczyć, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Żywy kontakt z otoczeniem
jest również podstawą do dobrej współpracy przedsiębiorców z samorządem terytorialnym. Organizatorzy tego Kongresu trafnie podkreślają wartość współdziałania w triadzie: biznes – nauka – samorząd. To jeden z kluczy do sukcesu. Gospodarka oparta na wiedzy
i czerpiąca ze społecznego kapitału powinna stać się podstawą polskiego rozwoju.


Mali i średni przedsiębiorcy są w stanie odegrać znaczącą rolę, jeśli chodzi o zwiększanie innowacyjności, o wprowadzanie nowych, zaawansowanych technologii. Jest to o tyle też ważne, że MŚP przynależą przede wszystkim do sektora realnego gospodarki, gdzie wytwarza się konkretne towary i dobra. Innowacyjność w odniesieniu do produkcji prowadzonej z myślą o konkretnych ludzkich potrzebach to droga do udanej reindustrializacji, do modernizacyjnych przewag, do trwałego sukcesu ekonomicznego.

 
 
MŚP potrzebują dobrego klimatu do rozwoju i troski ze strony państwa, wyrażającej się w sprecyzowanej strategii gospodarczej. Chciałbym, aby Państwa głos był z większą uwagą słuchany, zwłaszcza przedsiębiorców z doświadczeniem i niekwestionowanymi osiągnięciami. Jest w naszym wspólnym interesie, aby uczyć się na tych dokonaniach, aby traktować je jako busolę. To oznacza także umiejętność rozpoznawania i omijania raf. Potrzebujemy w Polsce systemu prawnego, który będzie przyjazny dla przedsiębiorczości. Konieczne są ułatwienia w zakładaniu firm, zapewnienie równości szans na rynku, przejrzystość i jednoznaczność przepisów podatkowych. Trzeba przy tym zadbać nie tylko o sam wzrost gospodarczy – który jest bardzo ważny – ale także o zrównoważony rozwój kraju, o łącznie celów ekonomicznych z równie istotnymi
celami społecznymi. W tym mieści się również uznanie roli polskich marek, którym powinniśmy życzyć udanej ekspansji na rynki globalne. Jestem przekonany, że na tym Kongresie, w Państwa gronie, mogą rodzić się inspirujące diagnozy i pomysły, które pomogą nam osiągać te niezmiernie istotne cele. Składam Państwu życzenia owocnych obrad, przynoszących konkretny pożytek sektorowi małej i średniej przedsiębiorczości, jak i całej polskiej gospodarce. Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam.
 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.