Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 17 lipca 2017

List Prezydenta RP na uroczystościach pogrzebowych śp. Profesora Lecha Morawskiego

Uczestnicy

uroczystości pogrzebowych

śp. Profesora Lecha Morawskiego

 

 

Szanowni Państwo!

 

Sapere aude – odważ się być mądrym. To horacjańskie wezwanie powinno wybrzmieć mocno właśnie dzisiaj, gdy po raz ostatni żegnamy śp. Profesora Lecha Morawskiego. Jest ono bowiem kwintesencją tego, co Zmarły prezentował sobą jako znakomity uczony, zaangażowany obywatel Rzeczypospolitej, człowiek wielkiej osobistej prawości i intelektualnej suwerenności.

 

Już od dawna z szacunkiem i podziwem śledziłem znaczące dokonania naukowe Pana Profesora, a także otwartość i konsekwencję, z jakimi wypowiadał się o węzłowych problemach ustrojowych, w sprawach społecznych i kwestiach politycznych współczesnej Polski. Miałem zaszczyt poznać go bliżej w okresie, gdy uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wybrany został sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ta zaszczytna i odpowiedzialna funkcja – a wcześniej jeszcze członkostwo w Trybunale Stanu – była zwieńczeniem wieloletniej,owocnej pracy na rzecz dobra wspólnego. Ukończywszy studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Pan Profesor Lech Morawski przez kolejne 40 latwspółtworzył renomę tej uczelni jako uznany badacz zagadnień z zakresu filozofii i teorii prawa,autor podstawowych podręczników z tej dziedziny, pracownik dydaktyczny i kierownik Katedry Teorii Prawa i Państwa. W latach późniejszych kierował również KatedrąTeorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Był redaktorem naczelnym kwartalnika „Prawo i Więź”, członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Jego prace, poświęconemiędzy innymi teorii argumentacji i procesu sądowego, prawu państwowemu i cywilnemu oraz wykładni prawa, były znane i cenione także poza granicami Polski.

 

Przenikliwe analizy oraz wyraziste oceny Pana Profesora były ważnym głosem w publicznej debacie o naprawie Rzeczypospolitej. Profesor Lech Morawski, kontynuator autentycznych tradycji polskiej inteligencji, uczestniczył w tej dyskusji w sposób kompetentny i rzeczowy, między innymi jako członek rad naukowych Spółdzielczego Instytutu Naukowego w Sopocie oraz II i III Konferencji Smoleńskiej. Jego odejście jest wielką stratą dla polskiej nauki oraz dla praworządnej, demokratycznej Rzeczypospolitej, w służbie której położył istotne zasługi. Błyskotliwy intelektualista oddany klasycznym ideałom nauki, wybitny znawca prawa pojmowanego jako sztuka tego, co dobre i słuszne oraz żarliwy patriota – na zawsze pozostanie
w naszej pamięci.

 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie!

 

Bliskich, przyjaciół, współpracowników i uczniów Zmarłego proszę o przyjęcie wyrazów serdecznego współczucia.

 

Poleć znajomemu