Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 2 października 2015

List prezydenta na konferencji „Gdzie się kończy Zachód?” w Przemyślu oraz we Lwowie

 Organizatorzy i Uczestnicy

Konferencji „Gdzie się kończy Zachód?”

w Przemyślu oraz we Lwowie

 
 
 
Szanowni Państwo!
 

Bardzo mnie cieszy, że II Festiwal Kultury Rzeczypospolitej gromadzi na międzynarodowej konferencji tak wybitne grono myślicieli i ważnych uczestników życia publicznego. Proszę przyjąć wyrazy uznania za organizację tak ciekawego przedsięwzięcia. Serdecznie witam gości ze świata. Biorąc udział w wydarzeniu poświęconym kulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej, wzbogacają je Państwo swoją refleksją. Serdecznie za to dziękuję.

 

Jestem pełen uznania dla spektrum zagadnień, które podejmą Państwo w debatach, sprawy geopolityki wiążąc ze sprawami wartości. Cieszę się, że przypominają Państwo o wielkim przywileju Rzeczypospolitej, jakim było i jest gospodarowanie na ziemi łączącej kultury. Metaforę „dwóch płuc”, którymi winna oddychać Europa zespalając w sobie tradycje Wschodu i Zachodu rozwijał przecież często św. Jan Paweł II, papież z Polski, ubolewając nad tym, że wciąż nowe granice i podziały utrudniają nam integrację i budowanie wspólnoty. Ufam, że Państwa rozmowy przysłużą się jej umacnianiu.

 

Jakkolwiek odpowiedzą Państwo na pytanie „Gdzie się kończy Zachód?”, włączają się w długą dyskusję zarówno nad jego zmierzchem, jak i nad jego trwaniem w zmieniającym się świecie. Podejmują więc Państwo jedno z kluczowych zagadnień dla definicji i przyszłości naszej cywilizacji. Doceniam też troskę Państwa o to, by kwestię tę rozważać w Przemyślu i we Lwowie. Ma to znaczenie symboliczne. Jedną z najważniejszych zdobyczy Zachodu  jest przecież respektowanie praw międzynarodowych, praw człowieka i terytorialnej integralności państw. 

 

Debata nad granicami cywilizacji jest nam bardzo dzisiaj potrzebna. Nie po to, by grodzić kultury, ale po to, by lepiej rozumieć, kim jesteśmy, po to, by pokonywać stereotypy, formułować wspólne cele i zadania na przyszłość. Po to, by przypominając o duchowym dziedzictwie Zachodu, wzmacniać naszą tożsamość i strzec wartości oraz praw. Życzę, by Państwa konferencja do tego się właśnie przyczyniła.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu