Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 29 lipca 2017

List prezydenta do uczestników Letnich Igrzysk Polonijnych

Organizatorzy i Uczestnicy

XVIII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych

„Toruń 2017”

 

 

Drodzy Rodacy!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam organizatorów oraz uczestników XVIII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych „Toruń 2017”. Witam przybyłych do Polski z różnych
kontynentów przedstawicieli środowisk polonijnych, którzy walczyć będą o medale w 25 olimpijskich konkurencjach. Pragnę przekazać słowa uznania i podziękowania
władzom samorządowym Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” oraz wszystkim instytucjom i osobom za wysiłek
włożony w przygotowanie Igrzysk i zapewnienie ich uczestnikom jak najlepszych warunków tak do sportowej rywalizacji, jak i do wypoczynku.

 

Obejmując Państwa zawody Patronatem Honorowym, pragnąłem dać wyraz poparciu Prezydenta RP dla idei tego wartościowego przedsięwzięcia. Jestem przekonany,
że Państwa spotkanie nie tylko przyczynia się do pielęgnowania więzi rodaków mieszkających za granicą z ojczystym krajem, lecz także umacnia wspólnotę łączącą
Polaków na całym świecie.

 

Z satysfakcją obserwuję zainteresowanie, z jakim Igrzyska odbierane są wśród Polonii. Udział tak wielu zawodników dowodzi, że tradycje zawodów – sięgające 1934 roku, kiedy to po raz pierwszy odbyły się Polonijne Igrzyska Sportowe dla Polaków z Zagranicy i Wolnego Miasta Gdańska – pozostają żywe i atrakcyjne. Cieszę się,
że sportowa rywalizacja ma tak wielu zwolenników wśród polonijnej młodzieży. Ale równie ważne jak zmagania o olimpijskie trofea jest poznawanie historii i tradycji
swojego narodu, nawiązywanie kontaktów z Ojczyzną rodziców, dziadków i pradziadków. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie na nowo odkrywamy ogromne znaczenie i wartość tożsamości, dziedzictwa pozostawionego przez poprzednie pokolenia.

 

Szanowni Państwo! Pragnę z cała mocą podkreślić, że rozsiana po świecie Polonia stanowi integralną część naszej wspólnoty narodowej i jest mocnym atutem Polski
na arenie międzynarodowej. Dlatego chciałbym zapewnić, że sprawy Państwa środowiska są mi szczególnie bliskie, a działania na rzecz Polaków żyjących poza granicami Polski uczyniłem jednym z priorytetów swojej prezydentury.

 

Raz jeszcze wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam. Życzę każdemu z zawodników sukcesów i przeżycia wspaniałych, sportowych emocji. Życzę, aby obecne Igrzyska dobrze zapisały się w Państwa pamięci i przyczyniły do umocnienia więzi łączących Polonię z naszą Ojczyzną. Proszę, aby przez cały czas pobytu na pięknej
ziemi toruńskiej i w innych miejscach Polski nie opuszczało Państwa przeświadczenie, iż są Państwo u siebie w domu.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu