Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 1 września 2017

List prezydenta do absolwentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Uczestnicy

uroczystości promocji

na pierwszy stopień oficerski

podchorążych Akademii Marynarki Wojennej

w Gdyni

 

 

 

Panie Rektorze-Komendancie,

Panie i Panowie Oficerowie,

Uczestnicy promocji na pierwszy stopień oficerski w Akademii Marynarki Wojennej,

Drodzy Absolwenci,

Szanowni Państwo!

 

Dzisiejsza promocja kolejnego rocznika podchorążych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte to doskonała okazja, aby po raz kolejny podkreślić jak duże znaczenie ma morski rodzaj Sił Zbrojnych. Pragnę zapewnić, że wiążę duże nadzieje z młodą kadrą sił morskich. Ufam, że Państwo, nowo mianowani podporucznicy Marynarki Wojennej RP, nie zawiodą tych nadziei.

 

Za Wami stoją lata bogatych tradycji, chlubnych sukcesów, bohaterskiej postawy i codziennej sumiennej służby wielu pokoleń marynarzy. Czerpanie z tych wzorców jest dla Was zobowiązaniem. Nawiązujcie do nich w Waszym życiu zawodowym, ale także prywatnym. Kierujcie się tymi wartościami, a wtedy osobiste sukcesy przekładać się będą na działania przynoszące pożytek polskiej marynarce, Siłom Zbrojnym RP i całej Ojczyźnie.

 

Szanowni Państwo! Dzisiejsza promocja przypada w szczególnym momencie – w rocznicę wybuchu II wojny światowej i rok przed setną rocznicą odtworzenia Marynarki Wojennej RP. To doskonała okazja, żeby przypomnieć cele, jakie przyświecały Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, kiedy w 1918 roku zdecydował o ponownym powołaniu polskiej marynarki. Z pewnością takim celem było dążenie do utworzenia formacji, która będzie strzec odzyskanego polskiego wybrzeża i bronić Ojczyzny przed niebezpieczeństwami grożącymi od strony morza. Nie ulega jednak wątpliwości, że była nim także chęć przygotowania warunków umożliwiających wykorzystanie szans, jakie pojawić się miały przed młodym państwem wraz z powrotem nad Bałtyk.

 

Panie i Panowie! Od dzisiaj jesteście oficerami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. erdecznie gratuluję Paniom i Panom Porucznikom. Otrzymany dziś stopień stanowi ukoronowanie kilkuletniego wysiłku zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności, które teraz powinny procentować w służbie oficerskiej. Niektórzy z Was zostaną w przyszłości dowódcami okrętów,

inni obejmą stanowiska w strukturach administracyjnych, jeszcze inni będą reprezentować nasz kraj w działaniach i instytucjach międzynarodowych. Pamiętajcie, że każda
z tych funkcji wiąże się z dużym prestiżem i z jeszcze większą odpowiedzialnością. Z odpowiedzialnością za prawidłowe wykonywanie zadań, ale także za powierzonych Wam podwładnych. Waszą postawą musicie udowadniać, że dowodzenie to przede wszystkim służba.

 

Jestem przekonany, że sprostacie stawianym przed Wami wyzwaniom i dzięki temu w przyszłości Marynarka Wojenna RP będzie nie tylko wyposażona w nowoczesne jednostki,

o co zabiegamy i czemu poświęcamy obecnie wiele pracy, ale też będzie mogła pochwalić się profesjonalną, gotową do odważnych decyzji kadrą. To właśnie z myślą o Was podjęliśmy się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego – we współpracy m.in. z Akademią – opracowania Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP, który to dokument powinien stać się w przyszłości podstawową wskazówką przy planowaniu kierunków rozwoju Marynarki Wojennej RP i innych komponentów sił morskich. 

 

Składam wyrazy uznania Rektorowi-Komendantowi Akademii Marynarki Wojennej, kmdr. prof. dr. hab. Tomaszowi Szubrychtowi, oraz całej kadrze dydaktycznej i pracownikom uczelni. Dziękuję za Państwa wysiłek na rzecz przekazywania wiedzy i umiejętności młodym adeptom sztuki morskiej. Liczę na kontynuowanie tej pracy dla kolejnych roczników studentów Akademii.

 

Życzę Wam, nowo mianowani oficerowie, pomyślnego przebiegu dalszej służby i satysfakcji z osiągania wyznaczonych celów. Waszym rodzinom i przyjaciołom życzę wielu chwil dumy
i radości z Waszej kariery, ale też sił do wspólnego pokonywania niedogodności, które mogą jej towarzyszyć. Marynarce Wojennej i całym Siłom Zbrojnym RP życzę umiejętnego wykorzystania Waszych talentów i możliwości. Wzbogacajcie nadal swoje żołnierskie doświadczenie. Służcie Ojczyźnie w myśl ukształtowanej w Was przez lata nauki dewizy: Amor Patriae suprema lex –  miłość Ojczyzny najwyższym prawem.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu