przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 1 września 2017

List prezydenta z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Uczestnicy i Organizatorzy

obchodów Dnia Weterana

Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

oraz 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej

 

Czcigodni Weterani!

Szanowni Państwo!

 

Dzień 1 września ma poruszającą wymowę dla każdego Polaka. Wraz z napaścią hitlerowskich Niemiec na Polskę 78 lat temu rozpoczęła się druga wojna światowa, która przyniosła obywatelom Rzeczypospolitej niezliczone cierpienia i zagładę wielkiej części społeczeństwa. Ta największa tragedia w historii ludzkości pociągnęła za sobą na całym świecie ponad 60 milionów ofiar. Wrześniowa rocznica to nieustanne ostrzeżenie. Musimy jak najpełniej zrozumieć wstrząsającą lekcję historii, aby wyciągnąć z niej wnioski dla bezpiecznej przyszłości.

 

Polska pamięć o wydarzeniach drugiej wojny światowej jest pamięcią bolesną, lecz także dumną. Byliśmy pierwszymi, którzy dali odpór hitleryzmowi i zbrojnie odpowiedzieli na przemoc. Nikt w Polsce nie pragnął wojny, ale rozumieliśmy jasno, że słabość rozzuchwala agresywne zło, a polityka ustępstw nie zapewni pokoju. Od pierwszego do ostatniego dnia wojennych zmagań walczyliśmy po właściwej stronie, w obronie uniwersalnych wartości, „za wolność naszą i waszą”.

 

Mimo że Polska została rozdarta przez dwie totalitarne potęgi, Polacy nigdy się nie ugięli i nie zaprzestali oporu. Niepodległa Rzeczpospolita przetrwała w polskich sercach. Ciągłość suwerennej państwowości zachowana została w ramach struktur Rządu na Uchodźstwie i Polskiego Państwa Podziemnego. Wbrew trudnej historii, idea wolności przekazywana była jak ożywcze i zobowiązujące dziedzictwo z pokolenia na pokolenie.

 

W imieniu Rzeczypospolitej, chcę oddać cześć Wam, Drodzy Weterani. To Wy, nie szczędząc swojej krwi, dawaliście przykład, czym jest patriotyzm i służba niepodległej Ojczyźnie.
Już w pierwszych chwilach wojennych zmagań – na Westerplatte, w Tczewie, w bitwach pod Mławą, pod Krojantami i pod Mokrą – polski żołnierz złożył świadectwa najwyższego poświęcenia i męstwa. Oddaję cześć wszystkim, którzy bronili naszej suwerenności i ofiarnie udowodnili, że „jeszcze Polska nie zginęła”. Kombatantom wszystkich frontów:
na ojczystej ziemi w 1939 roku, a potem na zachodzie i wschodzie. Bohaterom konspiracji i zbrojnego ruchu oporu w okupowanym kraju, powstańcom warszawskim. „Żołnierzom Wyklętym”, którzy kontynuowali walkę w czasach, gdy nadzieja była najtrudniejsza. Uczestnikom społecznych protestów, działaczom wielkiego ruchu „Solidarności”. To właśnie Wam, weteranom tych historycznych bojów, zawdzięczamy dzisiejszą wolną Polskę.

 

Zbliżająca się rocznica stulecia niepodległości uzmysławia nam w sposób szczególny, jak wielkiego wysiłku potrzeba, aby zachować i umocnić to wielkie narodowe dobro. Musimy uczynić wszystko, aby polskie granice zawsze pozostawały bezpieczne, a suwerenna Ojczyzna mogła pomyślnie się rozwijać. Naszym zobowiązaniem jest sprawne państwo, silna i nowoczesna armia, znacząca pozycja Polski w przestrzeni międzynarodowej.

 

Te doniosłe zadania wykonamy tylko wówczas, gdy główną energią działań Polaków pozostawać będzie patriotyzm i poczucie wspólnoty w sprawach najważniejszych. Jesteście, Szanowni Państwo, wzorami i nauczycielami takich postaw. Chylę przed Wami czoła.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.