Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 3 września 2017

Prezydent do rolników z okazji Dożynek Jasnogórskich: Dziękuję za Państwa pracę, za chleb w polskich domach

  |   Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie (fot. Jasna Góra/Krzysztof Świertok) Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie (fot. Jasna Góra/Krzysztof Świertok) List prezydenta odczytała szefowa KPRP Halina Szymańska (fot. Jasna Góra/Krzysztof Świertok) List prezydenta odczytała szefowa KPRP Halina Szymańska (fot. Jasna Góra/Krzysztof Świertok) Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie (fot. Jasna Góra/Krzysztof Świertok) Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie (fot. Jasna Góra/Krzysztof Świertok) Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie (fot. Jasna Góra/Krzysztof Świertok) Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie (fot. Jasna Góra/Krzysztof Świertok)

Uczestnicy i Organizatorzy

Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich 2017

 

Szanowny Panie Ministrze!

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Metropolito Poznański!

Ekscelencje, Księża Arcybiskupi i Biskupi!

Czcigodni Ojcowie Paulini! Czcigodni Kapłani!

Szanowni Starostowie Dożynek!

Drodzy Rolnicy oraz Wszyscy Uczestnicy Dożynek!

 

Dożynki to jedno z największych świąt polskich, od stuleci wpisane w narodową tradycję. Gromadzi się tu rolnicza wspólnota, aby z radością dziękować Bogu za cud przekształcania się zasianych ziaren w obfite kłosy, za błogosławieństwo dla ludzkiej pracy, za pozyskane plony. Składają Państwo to wielkie dziękczynienie także w imieniu nas wszystkich. Nie ma daru bardziej potrzebnego człowiekowi i bardziej cennego niż chleb.

 

Nie ma też w naszej Ojczyźnie bardziej godnego miejsca, gdzie to podziękowanie może być wyrażone. Właśnie tutaj, do duchowej stolicy Polski, razem przybywają Państwo z różnych stron kraju przed oblicze Matki Bożej Jasnogórskiej. W tym roku ta dożynkowa pielgrzymka ma charakter szczególny. Obchodzimy jubileusz 300-lecia koronacji jasnogórskiego wizerunku Królowej Polski. Łączę się z Państwem w modlitwie o Bożą opiekę nad Ojczyzną i o pomyślność dla mieszkańców polskich wsi.

 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim rolnikom za całoroczny trud. Za gospodarską troskę o ziemię, którą Państwo uprawiają i której służą. Za pielęgnowanie międzyludzkich więzi, wiary, tradycji, narodowej tożsamości, których polska wieś od wieków jest ostoją. Niedługo będziemy świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości – a to przypomina o ogromnych patriotycznych zasługach polskich chłopów. Nie byłoby wolnej Polski, nie byłoby wywalczonej w ciężkich bojach państwowości i utrwalonych granic, gdyby nie ofiarność mieszkańców wsi, tak znacząca w zbiorowym wysiłku całego narodu. Dewiza „żywią i bronią” pięknie opisuje te historyczne dokonania i zawsze będzie dla Państwa powodem do dumy.

 

Na terenach wiejskich żyje prawie połowa mieszkańców Polski. Jestem pełen uznania, jak wiele polska wieś dostarcza wspaniałych przykładów społecznej energii i solidarności, przedsiębiorczości, twórczej samorządności. Jak wiele wnosi do polskiego rozwoju. W blisko półtora miliona gospodarstw rolnych wypracowywana jest olbrzymia część naszego dochodu narodowego. Polska żywność ma świetną jakość, jest zdrowa i smaczna, zdobywa światowe rynki i buduje wysoką pozycję naszego kraju. Nigdy nie wolno także zapominać, że samowystarczalność żywnościowa stanowi jedną z podstaw bezpieczeństwa i suwerenności Rzeczypospolitej. To wszystko zawdzięczamy polskim rolnikom.

 

Raz jeszcze dziękuję za Państwa pracę, za chleb w polskich domach. Życzę Państwu pomyślności, dostatku, rodzinnego szczęścia. Życzę, aby Wasz wysiłek był otoczony wielkim społecznym szacunkiem, tak jak na to zasługuje. Serdecznie pozdrawiam zgromadzonych na Jasnej Górze, a za Państwa pośrednictwem wszystkich mieszkańców polskiej wsi. Szczęść Boże!

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu