Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 10 września 2017

List prezydenta do uczestników obchodów rocznicowych w Gietrzwałdzie

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów

140. rocznicy objawień w Gietrzwałdzie

i 50. rocznicy koronacji obrazu

Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

 

Eminencje, Ekscelencje, Dostojni Goście!

Przedstawiciele Władz Państwowych i Samorządowych!

Drodzy Mieszkańcy Ziemi Warmińskiej!

Wszyscy Szanowni Zgromadzeni!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa, przybyłych na główne uroczystości odpustowe z okazji 140. rocznicy objawień w Gietrzwałdzie i 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Łączę się z Państwem w radosnym przeżywaniu jubileuszu tych historycznych wydarzeń, które były i nadal pozostają ogromnie istotne dla nas, Polaków, zarówno w wymiarze religijnym, jak też patriotycznym.

 

Zobacz także: Obchody 140. rocznicy objawień Matki Bożej i 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej Tutejsze sanktuarium należy do najważniejszych miejsc na mapie duchowej Polski. Wydarzenia, które miały tu miejsce w 1877 roku, przyniosły trudne do przecenienia wsparcie naszym przodkom, poddanym w tamtym okresie niezwykle intensywnej germanizacji i rusyfikacji. Właśnie wówczas, kiedy te ziemie już od przeszło stu lat znajdowały się pod zaborem pruskim, z Gietrzwałdu do całej naszej wspólnoty popłynęło wezwanie, by Polacy trwali w wierności swoim chrześcijańskim korzeniom i narodowej tożsamości.

 

Dzięki temu otucha wlała się w serca ludzi głęboko wierzących, ale również wszystkich innych, którym bliska była mowa ojczysta i którzy wbrew niepowodzeniom kolejnych powstań wciąż żywili nadzieję na odzyskanie wolności przez Rzeczpospolitą.

 

Ta wielka rola przesłania gietrzwałdzkiego najpierw została doceniona poprzez koronację cudownego obrazu rok po jubileuszu milenium chrztu Polski, a dekadę później dzięki oficjalnemu uznaniu objawień przez Kościół.

 

Dlatego też Gietrzwałd jest doskonałą ilustracją tego najściślejszego związku, jaki łączy polskość z chrześcijaństwem. O tym związku w sposób szczególny przypominały nam, współczesnym Polakom, ubiegłoroczne obchody 1050-lecia chrztu Mieszkowego.

 

Życzę Państwu, aby obecne uroczystości stały się głębokim przeżyciem duchowym oraz umocnieniem w wierności dziedzictwu naszej polskiej wspólnoty narodowej.  Szczęść Boże!

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu