Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 10 września 2017

List prezydenta do uczestników XXX Barzkowickich Targów Rolnych

Uczestnicy i Organizatorzy

XXX Barzkowickich Targów Rolnych

AGRO POMERANIA 2017

 

Szanowny Panie Dyrektorze!

Szanowni Państwo!

 

Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA to jedno z największych i najważniejszych tego rodzaju wydarzeń w naszym kraju. Mocno wpisały się w życie Pomorza Zachodniego, stając się jednocześnie wizytówką gospodarczego potencjału całego polskiego rolnictwa.   

 

Tegoroczne Targi są szczególne, obchodzą bowiem Państwo jubileusz trzydziestolecia. Z tej okazji składam serdeczne gratulacje organizatorom, wystawcom i wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia dorobku i renomy tego wartościowego przedsięwzięcia.

 

Jestem pełen uznania, że spotkania w Barzkowicach są miejscem prezentacji znakomitych osiągnięć polskich rolników oraz najnowszych technologii. A także wielkim forum wymiany doświadczeń
i pomysłów, czerpania inspiracji i zachęt dla rolniczej przedsiębiorczości. Cieszę się, że każdego roku uczestniczy w Targach blisko tysiąc firm i instytucji związanych z produkcją rolną i rozwojem obszarów wiejskich oraz że przybywa tu ponadstutysięczna publiczność. Wiele ciekawych wydarzeń, obrazujących bogate dziedzictwo kulturowe polskiej wsi jest dopełnieniem atrakcyjności tej imprezy.

 

Spotykają się Państwo w dożynkowy czas, który wieńczy ciężką, całoroczną pracę rolników. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy tutaj, w województwie zachodniopomorskim, a także w całym naszym kraju dokładają starań, aby w polskich domach nie zabrakło chleba. Wszystkim, którzy służą ojczystej ziemi i trudzą się dla wspólnego dobra.

 

Nigdy nie wolno zapominać, że sektor rolniczy tworzy istotny składnik naszej gospodarki. W blisko półtora miliona gospodarstw wypracowywana jest olbrzymia część polskiego dochodu narodowego.
To zasługą rodzimych producentów jest rosnący eksport naszej żywności i sukcesy odnoszone na unijnym rynku. Trzeba mieć również świadomość, że samowystarczalność żywnościowa naszego kraju stanowi jedną z podstaw bezpieczeństwa i suwerenności Rzeczypospolitej. Za to wszystko należne są Państwu wyrazy szacunku i wdzięczności.

 

Raz jeszcze gratuluję jubileuszowej edycji Barzkowickich Targów Rolnych. Życzę rolnikom z tego regionu i z całej Polski satysfakcji z pracy, dostatku w gospodarstwach, zdrowia, rodzinnego szczęścia i wszelkiej pomyślności. Serdecznie pozdrawiam wszystkich tu zgromadzonych i życzę Państwu udanego przebiegu Targów.

 

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu