Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 16 września 2017

List prezydenta z okazji 25-lecia działalności Katolickiego Radia Podlasie

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystej Gali z okazji

25-lecia działalności

Katolickiego Radia Podlasie

w Siedlcach

 

 

Wielebny Księże Dyrektorze!

Szanowni Pracownicy i Słuchacze Katolickiego Radia Podlasie!

Szanowni Państwo!

 

Katolickie Radio Podlasie na trwałe wpisało się w życie Siedlec i całego regionu podlaskiego. Już od 25 lat Państwa rozgłośnia towarzyszy mieszkańcom tej ziemi w chwilach podniosłych i powszednich. Głos Radia słyszalny jest na wielkim obszarze naszego kraju – od Lublina po Białystok i Warszawę, dociera także na część terytorium Białorusi, gdzie krzepi żyjących tam naszych Rodaków i pełni rolę ambasadora polskości. Z okazji jubileuszu 25-lecia Państwa rozgłośni składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania wszystkim, którzy zainicjowali jej powstanie oraz współtworzą jej piękny dorobek.

 

Radio z samej swojej natury buduje wyjątkową, ogromnie bliską więź z odbiorcą. W sposób szczególny dotyczy to radia lokalnego. Potrafi ono być nie tylko gościem, ale przyjacielem czy wręcz domownikiem w życiu regionalnej społeczności. Jestem pod wrażeniem tego, z jakim zaangażowaniem i talentem redaktorzy KRP rozwijają ducha lokalnej wspólnoty. Doceniam, jak ważną rolę edukacyjną, kulturotwórczą i duchową pełni ta regionalna antena. Podlasie to kraina szczególna. To ziemia żarliwych patriotów, wiernych tradycyjnym wartościom, na których ugruntowana jest polska tożsamość. Jest to równocześnie ziemia wielu kultur i religii, ich wiekowego współistnienia i głęboko zakorzenionej tolerancji, składających się na historię Rzeczypospolitej. Pielęgnowanie tego wspaniałego fenomenu i pogłębianie poczucia wspólnoty jest odpowiedzialną misją, wspaniale wypełnianą przez Katolickie Radio Podlasie.

 

Miło wspominam moją wizytę w Siedlcach i rozmowę przeprowadzoną w Państwa radiowym studiu. Raz jeszcze pragnę wyrazić wielką satysfakcję w związku z uroczystością, w której uczestniczyłem. Cieszę się, że władze i mieszkańcy Siedlec trwale upamiętnili zasługi wielkiego Polaka i niezwykłego człowieka, jakim był Pan Marszałek Zbigniew Romaszewski – bohater naszych zmagań o wolność i poszanowanie ludzkich praw, blisko związany
z Państwa miastem. W ponurych czasach komunizmu Zbigniew Romaszewski czynnie wspierał siedlecką opozycję, pomagał w tworzeniu tutaj podziemnego Radia Solidarność. Na zawsze pozostanie On w naszej pamięci jako reprezentant najlepszych tradycji polskiej patriotycznej inteligencji. Chcę podziękować pracownikom Katolickiego Radia Podlasie za to, że tak wspaniale podejmują Państwo Jego dziedzictwo, z oddaniem te tradycje kontynuując.

 

Życzę Państwu kolejnych pięknych osiągnięć, poczucia zawodowego spełnienia, sympatii słuchaczy – wdzięcznych za efekty Waszej społecznej służby i duchowe dary. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystej Gali oraz całą radiową rodzinę skupioną wokół tej rozgłośni. Raz jeszcze proszę przyjąć gratulacje z okazji jubileuszu, a także najlepsze życzenia pomyślności. 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu