Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 16 września 2017

List prezydenta na obchodach 60-lecia Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystych obchodów 60-lecia

Zrzeszenia Międzynarodowych

Przewoźników Drogowych w Polsce

 

 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Polscy Przewoźnicy!

Szanowni Państwo!

 

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce to ważne, największe w naszym kraju stowarzyszenie z branży transportu drogowego, grupujące dzisiaj blisko 4,5 tysiąca przedsiębiorców. Serdecznie gratuluję Państwu pięknego jubileuszu 60-lecia działalności. Z uznaniem myślę o Państwa dokonaniach, które obrazują prężny rozwój rodzimej przedsiębiorczości oraz sukces polskich przewoźników na rynku europejskim.

 

Jest powodem do dumy, że Polska urosła do rangi prawdziwego potentata w międzynarodowym transporcie drogowym. Dzięki Państwa wielkiej pracy, odwadze w podejmowaniu wyzwań, kreatywności i doświadczeniu nasz kraj stał się liderem na rynku przewozów towarowych w Unii Europejskiej.


Ogromna flota polskich ciężarówek, licząca około 200 tysięcy pojazdów, z których większość użytkowana jest przez firmy wchodzące w skład Państwa Zrzeszenia, wykonuje aż jedną czwartą wszystkich zleceń transportowych
na rynku unijnym. Polscy przewoźnicy są wysoce konkurencyjni zarówno ze względu na koszty, jak i rzetelność oraz profesjonalizm. Warto pamiętać o znaczeniu tej branży dla całej gospodarki narodowej. Zapewnia ona pracę około 300 tysiącom polskich kierowców oraz licznym osobom zatrudnionych w sferze logistyki, a transport drogowy bywa nazywany polską specjalnością narodową, która generuje do 10 procent naszego PKB.

 

Szanowni Państwo! Trudno przecenić znaczenie Państwa działalności, umacniającej spójność unijnego rynku i wspierającej się na jednej z fundamentalnych zasad UE, jaką jest swobodny przepływ towarów i usług. To zasada

zgodna z ideą europejskiej solidarności i współpracy. Europa równych szans to również Europa uczciwych zasad konkurencji rynkowej. To Europa, w której polscy kierowcy wykonujący odpowiedzialne zadania w przewozach międzynarodowych mogą w bezpiecznych, godnych warunkach pracować, a polskie firmy mają te same co inne podmioty gospodarcze możliwości rozwoju.

 

Jestem przekonany, że prężna działalność przewoźników nadal przyczyniać się będzie do rozwoju ekonomicznego
naszego kraju. Raz jeszcze składam gratulacje i wyrazy uznania z okazji Państwa jubileuszu oraz dotychczasowych dokonań. Proszę przyjąć życzenia kolejnych znakomitych osiągnięć i serdeczne pozdrowienia.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu