Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 6 października 2017

List Prezydenta RP z okazji 90-lecia Grupy Azoty w Tarnowie-Mościcach

Organizatorzy i Uczestnicy

Jubileuszowej Gali Święta Pracowników
z okazji 90-lecia Grupy Azoty

w Tarnowie-Mościcach

 

 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na obchodach 90-lecia Grupy Azoty. Z okazji tego pięknego jubileuszu składam gratulacje i najlepsze życzenia kadrze zarządzającej
i całej załodze przedsiębiorstwa oraz Państwa bliskim. Chcę także wyrazić uznanie i gorąco podziękować Państwu za codzienną rzetelną pracę, która owocuje wspaniałymi dokonaniami. Bardzo się cieszę, że razem tworzą Państwo doskonale działającą i odnoszącą sukcesy firmę. Ale szczególnie dziękuję za to, że tworzą też Państwo coś znacznie więcej – prawdziwą społeczność, zjednoczoną dzięki wspólnym dążeniom i pełnemu zaangażowaniu dla dobra swoich zakładów, swoich rodzin, swojego miasta i całej Polski.

 

Uważam to za bardzo ważne i cenne, że tutaj, w tarnowskich Mościcach, tak wyraźnie widać społeczny charakter ludzkiego wysiłku i działalności gospodarczej, o którym nauczał
nasz wielki rodak, św. Jan Paweł II. Papież Polak wskazywał, że najgłębszy sens trudu człowieka nie polega jedynie na osiąganych korzyściach – naturalnie potrzebnych i zasłużonych – lecz ujawnia się w wymiarze wspólnotowym.

 

Ludzie na co dzień zgodnie pracujący kształtują dobrą, przyjazną atmosferę oraz przestrzeń i warunki życia dla siebie, bliskich i całej lokalnej społeczności. Wspólnie podejmowany
wysiłek umacnia więzi solidarności i wzajemne bliskie relacje. Sprzyja zarówno podnoszeniu jakości życia i pomyślności ludzi, jak też wzrostowi innowacyjności i dobrym wynikom ekonomicznym przedsiębiorstwa. Społeczny wymiar pracy ściśle wiąże się również z patriotyzmem, bo przyczynia się do budowania nowoczesnej gospodarki narodowej i silnego niepodległego państwa.

 

Wszystko to doskonale wiedzieli także założyciele tarnowskich zakładów azotowych. Dzięki ich mądrości ta śmiała inwestycja odniosła olbrzymi sukces. Mościce bardzo szybko
stały się dumą odrodzonej Rzeczypospolitej. Było to jedno z tych miejsc, z których na cały kraj promieniowała wiara w umiejętności i możliwości naszego narodu. I aż po dziś dzień Mościce są nie tylko pamiątką przeszłości, ale nade wszystko żywym, stale rozwijającym się przykładem naszej polskiej pracowitości, inwencji, myśli technicznej i wielkiego potencjału.

 

Dlatego chciałbym dzisiaj wyrazić Państwu głęboką wdzięczność za wierność ideałom patriotycznym i społecznym, które były i nadal są fundamentem tego wyjątkowego miejsca. Jestem przekonany, że wyrazem takiej postawy jest zarówno obchodzone dzisiaj doroczne Święto Pracowników, jak i doskonałe wyniki Grupy Azoty. Dziękuję Państwu za to, że tutaj,
w Mościcach, wzniosłe wartości narodowe harmonijnie łączą się z praktycznymi celami badawczymi, produkcyjnymi i finansowymi.

 

Gratuluję wszystkim osobom, które otrzymują dzisiaj odznaczenia państwowe, nagrody i wyróżnienia. Raz jeszcze winszując jubileuszu, z serca życzę zakładom tarnowskim i całej Grupie Azoty oraz każdemu z Państwa osobno wielu dalszych sukcesów w dobrej wspólnej pracy i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym. Niechaj Mościce oraz ich spółki-córki w Puławach, Policach, Kędzierzynie, Grzybowie i wszystkie inne nadal dobrze służą Polsce i Polakom.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu