Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 6 października 2017

List Prezydenta RP z okazji obchodów 5-lecia Stowarzyszenia Niepokonani 2012

Organizatorzy i Uczestnicy

konferencji z okazji

jubileuszu 5-lecia

Stowarzyszenia  Niepokonani 2012

 

 

 

 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Państwo!

 

Z okazji jubileuszu pięciolecia działalności Stowarzyszenia Niepokonani 2012 składam Państwu serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Państwa aktywność jest cenną misją publiczną. Pragnę podziękować działaczom Stowarzyszenia za zaangażowanie i obywatelską energię, z jakimi konsekwentnie zabiegają Państwo o to, aby Polska była krajem sprawiedliwym i praworządnym.

 

Arbitralność, powierzchowność i brak empatii wielu decyzji administracyjnych czy orzeczeń wymiaru sprawiedliwości, to zjawiska, które uderzają w podstawy funkcjonowania nowoczesnego, demokratycznego państwa. Często następstwem takich rozstrzygnięć są dramaty zwykłych obywateli, podatników, przedsiębiorców. Budzi to zrozumiały sprzeciw, zwłaszcza gdy nasuwa się wrażenie, że prawo bywa inaczej stosowane wobec silnych, a inaczej wobec słabych.

 

Obywatele nie mogą wątpić w sprawiedliwość państwa. Dlatego potrzebne są lepsze reguły i procedury prawne. Właśnie w takiej intencji przedłożyłem ostatnio Sejmowi RP projekty ustaw służące głębokiej reformie wymiaru sprawiedliwości. Jednym z proponowanych przeze mnie rozwiązań jest instytucja skargi nadzwyczajnej. Dzięki niej Polacy, którzy czują się skrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości, będą mieli możliwość ponownego rozpatrzenia ich sprawy, uzyskania sprawiedliwego wyroku i – co równie ważne – odzyskają zaufanie do własnego państwa.

 

Zachęcam także wszystkich obywateli, a zwłaszcza tak zaangażowanych w życie publiczne jak działacze Stowarzyszenia Niepokonani 2012, do udziału w debacie konstytucyjnej, poświęconej ustrojowym fundamentom lepszej, sprawiedliwej i praworządnej Rzeczypospolitej.

 

Raz jeszcze gratuluję Państwu jubileuszu i dziękuję za patriotyczną działalność. Cieszę się, że zorganizowana przez Stowarzyszenie konferencja dotyczy zagadnień, które są ogromnie istotne w relacjach państwo – obywatel. Życzę owocnych obrad i serdecznie Państwa pozdrawiam.

 

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu