Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 12 października 2017

List prezydenta z okazji 175. rocznicy założenia Adampola

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystych obchodów 175. rocznicy

założenia Adampola

w Stambule i Polonezköy

 

Szanowni Państwo! Drodzy Rodacy!

 

Adampol to gniazdo polskości, piękny przykład polsko-tureckiej przyjaźni i fenomen na skalę światową. Rzadko się zdarza, aby w tego rodzaju enklawie tak wyraziście, z pokolenia na pokolenie, trwała narodowa tożsamość. To skrawek Polski w Azji Mniejszej, dowód żywotności polskiego ducha. Od 175 lat, gdy wzniesiono tutaj pierwszy dom dla Polaków osiadłych nad Bosforem, nieprzerwanie rozbrzmiewa tu polska mowa, pielęgnowane są ojczyste tradycje i patriotycznymi uczuciami tętnią polskie serca.

 

Z okazji jubileuszu założenia Adampola składam serdeczne gratulacje mieszkającej tu polskiej wspólnocie. W imieniu rodaków znad Wisły przekazuję Państwu gorące pozdrowienia.

 

Kolejne generacje Polaków – począwszy od tułaczy po powstaniu listopadowym, którzy trafili na przyjazną anatolijską ziemię, aż po ich dzisiejszych prawnuków – kultywują tu polskość i budują dobre imię Rzeczypospolitej w tureckim społeczeństwie. Przyjmijcie za to, Szanowni Państwo, wyrazy uznania i wdzięczności. Dzięki Wam to miejsce stało się legendą. Jest świadectwem cnót polskiego narodu i mocnych wartości, na jakich wspiera się nasza tożsamość.

 

Wytrwała praca, duchowa prawość, odwaga w podejmowaniu wyzwań – to źródła Państwa sukcesów. Każdy, kto tu przybywa – kto ma okazję zaznać adampolskiej gościnności, spotkać się z wójtem, którym tradycyjnie od pokoleń zawsze jest Polak, pomodlić się po polsku w gronie rodzimej wspólnoty czy zjeść polskie pierogi – nigdy nie zapomni serdecznej atmosfery tego niezwykłego miejsca.

 

Dzieje Adampola/Polonezköy mogą być też symbolem bliskich więzi, łączących Polskę i Turcję. Minęło już ponad sześćset lat od nawiązania przez nasze kraje stosunków dyplomatycznych,
a blisko pięćset, odkąd zawarliśmy pierwszy traktat sojuszniczy. W dalekiej historii doświadczaliśmy też konfliktów, ale nawet wtedy Polacy i Turcy darzyli się nawzajem szacunkiem. W okresie zaborów przekonaliśmy się – jak pisał Adam Mickiewicz – że, „kiedy żadne z państw nie sprzeciwiło się uciskowi Polski przez wrogich sąsiadów, jedynymi naszymi przyjaciółmi byli Turcy”.

 

Dla wielu Polaków Turcja stała się schronieniem, ostoją niepodległościowych działań i nową ojczyzną, której oddali znaczące zasługi. To o generale Konstantym Borzęckim Mustafie Dżelaleddinie, Paszy z Lechistanu, powiedział Kemal Atatürk, ojciec nowoczesnej tureckiej państwowości, że „wart jest pomnika ze szczerego złota”. Również po odzyskaniu

przez Polskę niepodległości połączyła nas współpraca, życzliwość i solidarność.

 

Dziś jesteśmy sojusznikami w NATO i partnerami w wielu istotnych przedsięwzięciach, umacniających bezpieczeństwo i rozwój w Europie. Dziękując naszym tureckim przyjaciołom za ten wspaniały wspólny dorobek, dziękuję również przedstawicielom Polonii w Turcji za piękny wkład wniesiony w to dzieło.

 

Życzę polskiej społeczności w Adampolu kolejnych szczęśliwych lat. Życzę Państwu, abyście – dumni ze swych dokonań i wierni swemu dziedzictwu – cieszyli się pomyślnością, dostatkiem i poczuciem życiowego spełnienia. Polska jest z Państwa dumna. Raz jeszcze proszę przyjąć najlepsze pozdrowienia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu