Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 14 października 2017

"Dziękujemy za Państwa profesjonalizm i zaangażowanie"

Para Prezydencka

Szanowni Nauczyciele, Pedagodzy i Wychowawcy w Kraju i za granicą!

Panie i Panowie!

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej prosimy Państwa o przyjęcie wyrazów uznania i głębokiego szacunku. Serdecznie gratulujemy sukcesów, które Państwo odnoszą. Życzymy satysfakcji z własnego rozwoju zawodowego oraz z osiągnięć Państwa uczniów i wychowanków. Niech w murach szkół i poza nimi zawsze towarzyszy Państwu wdzięczna pamięć, życzliwość i poważanie młodych Polaków oraz ich rodzin i bliskich. 

 

Dzisiejsze święto skłania, aby przypomnieć skalę wyzwań, z którymi nauczyciele mierzą się na co dzień, aby raz jeszcze podziękować za Państwa profesjonalizm i zaangażowanie. To dzięki Państwa umiejętnościom i osobistej postawie młodzi zyskują cenną wiedzę, szacunek dla autorytetów i nauki, zdolność konstruktywnej wymiany myśli oraz rozumowania w sposób uporządkowany. Odkrywają w sobie kreatywność, wrażliwość i ciekawość świata. Warto pamiętać, że ukształtowanie człowieka prawego, dojrzałego pod względem intelektu i charakteru, świadomego swoich obowiązków obywatelskich i patriotycznych, to w znacznej mierze efekt wieloletniej, cierpliwej pracy nauczycieli.

 

ENGLISH VERSION>>

 

O tym, że warto ów trud podejmować i warto czekać na jego owoce, świadczy najlepiej historia Polski – a szczególnie ostatnie dwa stulecia, podczas których etos polskiego nauczycielstwa kształtował się w służbie polskiej kultury, języka i wartości, wśród pracy i walki o wolny, suwerenny byt państwowy. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1918 było także dziełem polskich nauczycieli. Przypadający w przyszłym roku jubileusz stulecia tego przełomowego wydarzenia będzie okazją, abyśmy z dumą i wdzięcznością uhonorowali Państwa poprzedników – wspaniałych wychowawców ludzi wewnętrznie wolnych, którzy ze swojej polskości czerpali wielką siłę, poczucie dumy i zakorzenienia w spuściźnie dziesięciu wieków naszej historii. Polska szkoła to jedno z najbardziej odpowiednich miejsc, w których razem możemy obchodzić to wyjątkowe święto wolności – ponadczasowej wspólnoty, którą tworzymy jako naród.

 

Raz jeszcze życzymy Państwu radości z wyników Państwa pracy, satysfakcji z Państwa szczególnej pozycji zawodowej i społecznej oraz wszystkiego, co najlepsze w życiu osobistym i rodzinnym. Najserdeczniej wszystkich Państwa pozdrawiamy. 

 

Z wyrazami szacunku i sympatii,

 

Agata Kornhauser-Duda

Andrzej Duda

Poleć znajomemu