Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 17 października 2017

List prezydenta na XV Konferencji REHA for the Blind in Poland

Uczestnicy i Organizatorzy

XV Konferencji REHA for the Blind in Poland

w Warszawie

 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Organizatorzy i Uczestnicy dzisiejszego spotkania!

Panie i Panowie!

 

Z okazji jubileuszowej XV Konferencji REHA for the Blind in Poland oraz 25-lecia Fundacji Szansa dla Niewidomych, w imieniu własnym oraz mojej Małżonki pragnę przekazać serdeczne gratulacje i wyrazy uszanowania wszystkim zaangażowanym w te cenne przedsięwzięcia. Gorąco pozdrawiam przedstawicieli instytucji i organizacji, dzięki którym sama konferencja oraz imprezy jej towarzyszące zyskały tak bogaty, atrakcyjny program. Jestem przekonany, że to wyjątkowe wydarzenie przyczyni się do integracji środowiska osób niewidomych i słabowidzących, a także do popularyzacji wiedzy zarówno o stojących przed nimi wyzwaniach, jak i o ich znaczących osiągnięciach. Cieszę, że w doskonalenie polskiego modelu usprawniania i usamodzielniania ludzi z niepełnosprawnością wzroku oraz wyrównywania ich życiowych szans włączają się uczeni, działacze i wolontariusze dysponujący tak wielkimi pokładami pozytywnej energii, wiedzy i doświadczenia.

 

Kardynał Stefan Wyszyński, podczas wojny kapelan przesiedlonych dzieci i sióstr zakonnych z Zakładu dla Niewidomych w Laskach, wzywał: Bądźcie odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie (…) w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości. (…) Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej. (…) Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Sądzę, że tak rozumowali ojcowie niepodległości Polski, których ogromny sukces sprzed stu lat – odzyskanie suwerennego państwa polskiego – upamiętnimy w przyszłym roku. Myślę też, że właśnie w tej perspektywie powinniśmy sytuować aktywność osób niewidomych i słabowidzących: ich imponujące i inspirujące dokonania, ich godną najwyższego szacunku determinację, postawę służby, kreatywność i umiejętność samoorganizacji. Wręczane dzisiaj odznaczenia państwowe dla zasłużonych przedstawicieli tego środowiska będą szczególnie uroczystym wyrazem uznania i wdzięczności Rzeczypospolitej i całej naszej wspólnoty obywatelskiej. Obchodzony 15 października Międzynarodowy Dzień Niewidomych oraz przypadające w tym roku ćwierćwiecze Fundacji Szansa dla niewidomych to sposobność, aby uhonorować jej założycieli, oddanych pracowników i wolontariuszy, ich pełne rozmachu inicjatywy o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także dynamizm skupionej wokół niej społeczności. Państwa działalność jest wspaniałym dowodem na to, jak osoby niewidome i słabowidzące wnoszą swój własny, niezmiernie ważny i niezastąpiony wkład we wszechstronny rozwój naszej Ojczyzny. Z drugiej strony uświadamia nam skalę potrzeb i trudności, z którymi borykają się na co dzień osoby niepełnosprawne. Dlatego pragnę raz jeszcze, z mocą powtórzyć: Polska może być krajem prawdziwie solidarnym i prawdziwie nowoczesnym jedynie wówczas, gdy wszyscy jej obywatele będą mieli równe prawa oraz sprawiedliwe, równe szanse, aby zapracować na sukces w wymiarze osobistym, zawodowym i społecznym, aby w pełni wykorzystać swój indywidualny potencjał w działaniach na rzecz dobra wspólnego.

 

Życzę, aby Państwa dzisiejsze spotkanie oraz kolejne dekady owocnej pracy Fundacji Szansa dla Niewidomych przybliżyły nas do urzeczywistnienia tego ideału. Raz jeszcze dziękuję za tę ważną inicjatywę i najserdeczniej wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu