Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 20 października 2017

List Prezydenta z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystości jubileuszowych

100–lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

w Bibliotece Narodowej

w Warszawie

 

 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych do Biblioteki Narodowej w Warszawie na centralne obchody stulecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Z okazji tego pięknego jubileuszu pragnę złożyć Państwu wyrazy uznania i gorące gratulacje. Proszę też przyjąć słowa wdzięczności za codzienną rzetelną pracę całego środowiska bibliotekarskiego.W moim przekonaniu, jej znaczenia dla naszego narodu nie sposób przecenić. Uważam, że Państwa zawód jest czymś znacznie więcej: jest powołaniem, o czym świadczy to, że wykonują go Państwo z sercem i wielkim zaangażowaniem, a także jest ogromnie ważną służbą publiczną, której słusznie towarzyszy poczucie misji i która przynosi wspaniałe owoce.

 

Nie ma nic z przypadku w fakcie, że związek bibliotekarzy powstał u zarania naszej drugiej niepodległości. Bez przesady można przecież powiedzieć, że w 1918 roku Rzeczpospolita odrodziła się dzięki książkom i z książek. W ciągu 123 lat niewoli pomimo olbrzymiej presji germanizacyjnej i rusyfikacyjnej Polacy zachowali swoją tożsamość, pamięć historyczną i poczucie jedności, przekraczające granice imperiów zaborczych dzielące nasz kraj. Stało się to możliwe właśnie dzięki kulturze, zwłaszcza dzięki wielkiej literaturze pięknej i piśmiennictwu historycznemu, które pielęgnowały i przekazywały z pokolenia na pokolenie dziedzictwo narodowe. To sprawiło, że ucisk i represje nie zachwiały w naszych przodkach dumy z przynależności do polskiej wspólnoty i nadziei na odzyskanie własnego suwerennego państwa.

 

Dlatego też księgozbiory i opiekujący się nimi bibliotekarze zawsze zajmowali szczególne miejsce w polskim życiu duchowym. Tak było również w okresie międzywojennym, kiedy powszechna oświata po raz pierwszy w naszych dziejach objęła całe społeczeństwo, a szkoła uformowała wyjątkową, patriotyczną generację, która okryła się chwałą w latach II wojny światowej. Niesłychanie istotny udział mieli w tym bibliotekarze, pracownicy szkół, uczelni i książnic publicznych, którzy byli już nie tylko kustoszami dziedzictwa, lecz wychowawcami i przewodnikami, wprowadzającymi młodych Polaków w świat literatury, nauki i sztuki.

 

Także dzisiaj, w na powrót suwerennej Polsce, Państwa środowisko odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu dzieci i młodzieży, rozwijaniu ich zainteresowań i talentów, a także w animowaniu życia kulturalnego, intelektualnego i społecznego. Biblioteki stanowią często główną lub wręcz jedyną tego rodzaju przestrzeń na co dzień dostępną dla mieszkańców wielu miejscowości. To Państwa praca sprawia, że nie tylko w metropoliach, ale też w mniejszych ośrodkach Polacy mogą faktycznie korzystać z przysługującego wszystkim prawa do uczestnictwa w kulturze. I za to chciałbym dzisiaj wszystkim polskim bibliotekarzom szczególnie serdecznie podziękować. Chcę też zapewnić, że mają Państwo w Prezydencie Rzeczypospolitej bliskiego i oddanego sojusznika. Przykładam bowiem ogromną wagę do sprawy promocji czytelnictwa i upowszechniania uczestnictwa całego naszego narodu w kulturze, wyrazem czego jest doroczna akcja Narodowego Czytania.

 

Zależy mi na tym, by również zbliżające się obchody stulecia odzyskania niepodległości stały się okazją do podkreślenia, że kultura, literatura, książka zawsze miały i nadal mają dla naszego narodu żywotne znaczenie. Dlatego bardzo liczę na włączenie się środowiska bibliotekarskiego w organizację wydarzeń jubileuszowych. To dla mnie bardzo ważne, by uroczystości ukazywały całe spektrum wymiarów, jakie ma dla nas, Polaków, wolność. Obok uczczenia zwycięstw militarnych winno się znaleźć miejsce dla przypomnienia triumfów ducha narodowego. I sądzę, że biblioteki to doskonałe miejsca do animowania tego rodzaju świętowania przez lokalne społeczności.

 

Raz jeszcze winszuję Państwu jubileuszu i dziękuję za wszystkie zasługi, jakie środowisko bibliotekarskie położyło dla naszego narodu i Ojczyzny. Życzę Państwu satysfakcji z trudu podejmowanego z myślą o innych oraz wielu następnych sukcesów w działalności zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Podobnie jak zawiązanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich poprzedziło odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą, tak niechaj teraz jubileusz Państwa organizacji będzie wprowadzeniem w stulecie odrodzenia wolnej Ojczyzny.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Andrzej Duda

Poleć znajomemu