Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 8 listopada 2017

List Prezydenta RP na uroczystej sesji Rady Miasta Nowego Sącza

Minister Adam Kwiatkowski na obchodach 725. rocznicy lokacji Nowego Sącza (fot. Krzysztof Witowski)

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystej sesji Rady Miasta Nowego Sącza

z okazji 725. rocznicy lokacji miasta

 

Szanowna Pani Przewodnicząca!

Szanowny Panie Prezydencie!

Szanowni Państwo – Drodzy Mieszkańcy Nowego Sącza!

 

Z okazji wspaniałego jubileuszu 725-lecia lokacji Nowego Sącza składam serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia władzom samorządowym i całej wspólnocie mieszkańców. Pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystej sesji Rady Miasta i pragnę zapewnić, iż dzielę z Państwem radość tego pięknego święta. Gratuluję nowosądeczanom, że mogą od dzisiaj gromadzić się pod sztandarem miasta, który jest nie tylko honorem i nobilitacją, ale także symbolem wspólnoty miejskiej i służy jej integracji. Życzę, aby nadany Nowemu Sączowi sztandar stał się wyrazem jedności mieszkańców we wszystkich sprawach, które wymagają solidarnego współdziałania dla dobra Państwa małej ojczyzny. Zobacz także: Obchody 725. rocznicy lokacji Nowego Sącza

 

Szanowni Państwo! 

 

Niewiele jest ośrodków w Polsce, które mogą poszczycić się równie długą i bogatą historią. Dzięki korzystnemu położeniu i licznym królewskim przywilejom miasto szybko rozwijało się i zyskiwało na znaczeniu, stając się miejscem ważnych politycznych spotkań i zjazdów. Jednocześnie Nowy Sącz chętnie odwiedzali i tu tworzyli utalentowani artyści i rzemieślnicy. Mimo wielu burz dziejowych, które w kolejnych wiekach przetoczyły się przez ten region, Nowy Sącz, dzięki sile jego mieszkańców, zawsze potrafił podnieść się z upadku. Dzisiaj Państwa miasto, stanowiące siedzibę powiatu i powszechnie uznawane za stolicę Sądecczyzny, to ważne miejsce na mapie południowej Polski, liczący się ośrodek gospodarczy, turystyczny, kulturalny i edukacyjny ziemi sądeckiej. 

 

Są Państwo pięknym przykładem społeczności tworzonej od długich pokoleń. Społeczności, która jest dumna ze swojej historii i tradycji. Która daje ludziom poczucie przynależności, tożsamości i sensu. Tutaj można się przekonać, jak wielką wartością jest świadomość zakorzenienia. Jak bardzo lokalny patriotyzm współbrzmi z patriotyzmem rozumianym jako umiłowanie całej Ojczyzny. Gratuluję wszystkiego, co udało się współcześnie stworzyć mieszkańcom Nowego Sącza, a co jest owocem Państwa patriotyzmu, gospodarności, przedsiębiorczości i dobrze wykorzystanej samorządności. Dzisiejsze uroczyste spotkanie poprzedza obchody 99. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. To dobry moment, aby oddając szacunek wszystkim byłym i obecnym nowosądeczanom, którzy swoim zaangażowaniem, talentem i pracą przyczynili się do rozwoju miasta, pokłonić się także i tym, którzy o Polskę walczyli i oddali za Nią życie.

 

Raz jeszcze serdecznie gratuluję Panu Prezydentowi, Zarządowi i Radzie Miasta oraz całej społeczności Nowego Sącza jubileuszu 725-lecia lokacji. Życzę dumy i satysfakcji z dotychczasowego dorobku oraz kolejnych osiągnięć, które dodadzą miastu jeszcze większej urody i popularności w oczach licznych przyjeżdzających tu turystów. Życzę wszelkiej pomyślności w Państwa domach i rodzinach, miejscach pracy oraz łączących Państwa środowiskach. 

 

Z wyrazami szacunku i sympatii,

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

Poleć znajomemu