Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 18 listopada 2017

List Prezydenta z okazji odsłonięcia popiersi Żołnierzy Wyklętych w Głogowie

Organizatorzy i Uczestnicy uroczystości

odsłonięcia popiersi bohaterów

przy pomniku Podziemia Niepodległościowego

w Głogowie

 

 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystości odsłonięcia popiersi bohaterów przy pomniku Podziemia Niepodległościowego. Bardzo się cieszę, że społeczność Głogowa czci pamięć uczestników obydwu konspiracji, którzy swoje życie poświęcili walce o wolną i suwerenną Rzeczpospolitą. Dziękuję wszystkim, którzy współtworzą to nowe miejsce upamiętnienia ludzi o tak wielkich zasługach dla państwa polskiego, jak żołnierze Armii Krajowej i uczestnicy powstania antykomunistycznego.

 

Uważam za ogromnie ważne, że powstaje ono z oddolnej inicjatywy, poparcie dla której wyrażają mieszkańcy miasta, co roku oddając na nią głosy w budżecie obywatelskim. To szczególnie cenne, że głogowianie pielęgnują tradycję narodową i oddają chwałę orężowi polskiemu z własnej woli i potrzeby serca. Dziękuję Państwu za piękne świadectwo miłości Ojczyzny i upowszechnianie postaw prawdziwie obywatelskich.

 

Głogów należy do miast o bardzo długiej i burzliwej historii. Wiele mówi o tym miejsce, w którym dzisiaj się Państwo spotykają. Ulica nosząca imię księcia Bolesława Krzywoustego przypomina nam o bohaterskiej obronie głogowskiego grodu przed najazdem niemieckim w 1109 roku. Sąsiednia fosa i relikty XVII-wiecznych fortyfikacji bastionowych pamiętają czasy wojny trzydziestoletniej i epopei napoleońskiej. Nieopodal zaczyna się dzielnica staromiejska, której średniowieczna i nowożytna zabudowa została całkowicie zrujnowana przez wojska sowieckie przed 72 laty i obecnie wznoszona jest na nowo dzięki wielkiemu wysiłkowi lokalnej społeczności.

 

Wreszcie, dokładnie tutaj władza komunistyczna uczciła obeliskiem tak zwanych „utrwalaczy” władzy ludowej, którzy przemocą i szykanami próbowali zniewolić nasz naród. A jednak
mimo działań aparatu bezpieczeństwa reżim okazał się mniej trwały niż przywiązanie Polaków do wolności i wartości patriotycznych. I jest głęboko symboliczne, że właśnie w tym miejscu stanął pomnik Podziemia Niepodległościowego, otaczany przez coraz liczniejsze popiersia tych, których my, Polacy, naprawdę uważamy za swoich bohaterów narodowych.

 

Dlatego raz jeszcze dziękując za to wspaniałe dzieło, chcę życzyć, aby ta kotwica – symbol Polski Walczącej – coraz mocniej łączyła mieszkańców Głogowa z Państwa rodzinnym miastem oraz z najlepszymi tradycjami i najwyższymi wartościami Rzeczypospolitej.

 

Cześć i chwała bohaterom niepodległej Polski!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu