Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 28 listopada 2017

List Prezydenta z okazji z okazji Święta Barbórki w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu

Organizatorzy i Uczestnicy

Uroczystości z okazji Święta Barbórki

w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego

w Bytomiu

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystości barbórkowe w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. To szczególne wyróżnienie i przywilej. Brać górnicza jest bowiem społecznością wyjątkową. Praca w trudnych, nierzadko ekstremalnych warunkach, w ciągłym zagrożeniu ze strony potężnych sił przyrody sprawia, że górnicze społeczności cechuje solidarność oraz poczucie więzi i wzajemnej odpowiedzialności. Z tego właśnie poczucia zrodziła się idea ratownictwa górniczego. Jego początki to pomoc, jakiej udzielali górnicy kolegom, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

 

Idea wzajemnej pomocy, odpowiedzialności i solidarności pozostaje wciąż żywa i ważna, gdy chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w polskich kopalniach. Wydobywanie z Ziemi jej skarbów, mimo udogodnień związanych z postępem technicznym, nadal wiąże się z zagrożeniami i wciąż może kosztować zdrowie i życie. Dlatego w dniu górniczego święta, składając hołd wszystkim polskim górnikom, którzy oddali życie podczas wykonywania
swojej pracy, pragnę wyrazić moje najwyższe uznanie dla polskich ratowników górniczych – za Państwa oddanie i powszechnie ceniony profesjonalizm.

 

W tym roku obchodzimy 110. rocznicę powstania górniczych służb ratunkowych. Jak każdą rocznicę, i tę mierzymy latami, ale także, a może przede wszystkim liczbą ocalonych istnień ludzkich i niemożliwym do oszacowania ogromem pomocy niesionej w skrajnie trudnych warunkach, często bez zważania na własne bezpieczeństwo. Historia Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu pokazuje, że polscy ratownicy pełnili swoją misję bez względu na sytuację polityczną i dziejowe zawirowania. Pełnili ją w czasie I wojny światowej, pełnili ją w dwudziestoleciu międzywojennym, gdy Bytom znalazł się na terenie Niemiec, ale Stacja obsługiwała cały Górny Śląsk, czy wreszcie podczas hitlerowskiej okupacji.

 

Dziś, co ważne, ratownictwo górnicze oprócz zadań, do których zostało powołane, stanowi też istotną część krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i niesie pomoc nie tylko na terenie kopalń, ale wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna. Państwa doświadczenie i umiejętności są także wysoko cenione za granicą. Polacy doradzają i szkolą górników i ratowników górniczych na całym świecie. Realizowane są krajowe i międzynarodowe projekty badawcze nad innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi.

 

Zobacz także: Odznaczenia dla ratowników górniczych Za ten trud, za gotowość, za poświęcenie pragnę dziś wszystkim polskim ratownikom górniczym bardzo gorąco podziękować.

 

Drodzy Państwo! W przyszłym roku świętować będziemy Stulecie Odzyskania Niepodległości. Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć wkładu, jaki wnieśli górnicy w odrodzenie się niepodległej Polski. Trzy powstania śląskie były wymownym świadectwem męstwa, determinacji i patriotyzmu mieszkańców Śląska, tak bardzo związanych z pracą pod ziemią.

 

Także dziś górnicy swoją postawą udowadniają, że praca w kopalniach, wyrobiskach, szybach to coś więcej niż zawód, że wymaga ona nie tylko profesjonalizmu, ale także wyjątkowej odpowiedzialności, ofiarności i wzajemnej solidarności. Są Państwo nieodłączną częścią tej społeczności, częścią górniczej braci.

 

Z okazji święta Barbórki chcę jeszcze raz podziękować wszystkim Państwu za ofiarną i ciężką pracę. Szczególne gratulacje składam osobom odznaczonym dziś Krzyżem Zasługi i Medalami za Długoletnią Służbę. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pracy i radości w życiu osobistym. Serdecznie pozdrawiam też Państwa rodziny. Niech Państwa domy napełnia zawsze miłość, rodzinne szczęcie i dostatek. Dziękuję za piękny i budujący wzór etosu pracy i wspólnoty, jaki my, Polacy, zawdzięczamy środowiskom górniczym.

 

Szczęść Boże polskim górnikom!

Szczęść Boże polskim ratownikom górniczym!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

Poleć znajomemu