Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 9 listopada 2015

List prezydenta na gali wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015

  |   Gala wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015 Gala wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015 Gala wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015 Gala wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015 Gala wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015 Gala wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015 Gala wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015 Gala wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015 Gala wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015 Gala wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015 Gala wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015 Gala wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015 Gala wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015 Gala wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015 Gala wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015 Gala wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015 Gala wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015 Gala wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015 Gala wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015

Organizatorzy i Uczestnicy

gali wręczenia tytułu Strażnik Pamięci 2015

na Zamku Królewskim w Warszawie

 
Szanowni Laureaci!
Wysoka Kapituło!
Panie i Panowie!
 

Przemiany w świadomości społecznej, które dokonują się we współczesnej Polsce, szczególnie na przestrzeni ostatniej dekady, budzą wielkie nadzieje. Z radością obserwuję ponowne odkrywanie wartości, jaką jest nasza narodowa pamięć historyczna.


Przybywa grup rekonstrukcyjnych. Rośnie zainteresowanie genealogią oraz publikacjami poświęconymi naszej przeszłości. Wątki patriotyczne i historyczne coraz częściej podejmują działacze lokalni, organizacje pozarządowe, środowiska kibiców sportowych, twórcy kultury popularnej i użytkownicy mediów społecznościowych. W wielu obszarach życia społecznego odnotowujemy coraz liczniejsze, coraz bardziej zróżnicowane przejawy odradzania się dumy narodowej, rosnącej znajomości ojczystej historii i tradycji. Jestem przekonany,
że nie jest to przemijająca moda, że będzie to proces trwały i przybierający na sile – bo przecież pragnienie poznania siebie oraz potrzeba przynależności do wspólnoty są wpisane w ludzką naturę.

 

Ten wielki głód prawdy o nas samych jako o wspólnocie narodu trzeba zaspokoić. Jednak jest rzeczą najwyższej wagi, aby ustrzec się przy tym poważnych błędów. Wciąż silna obecność tak zwanej pedagogiki wstydu w dyskursie publicznym, nie dość energiczna obrona dobrego imienia Polski i Polaków, próby instrumentalizacji historii dla doraźnych potrzeb politycznych czy ideologicznych – to problemy, którym także instytucje państwowe powinny przeciwstawiać się w sposób przemyślany i skoordynowany. Renesans postaw patriotycznych, szczególnie u młodego pokolenia, powinien być umiejętnie skierowany ku autentycznym, godnym kontynuowania tradycjom, ku rzetelnym źródłom i obiektywnym ustaleniom nauki. Warto, aby znalazło to odzwierciedlenie w programach szkolnych oraz we wszelkich
działaniach państwa służących edukacji obywatelskiej.

 

Drodzy Państwo, z całego serca dziękuję wszystkim, którzy podejmują trud odnowy i ochrony pamięci historycznej Polaków. W sposób szczególny dziękuję redaktorom i współpracownikom tygodnika „Do Rzeczy”, którzy wnieśli w to dzieło znaczący wkład. Dziękuję także
za cenną inicjatywę, jaką jest nagroda Strażnik Pamięci. Gratuluję jej tegorocznym laureatom oraz wszystkim nominowanym. Liczę, że znajdą Państwo licznych naśladowców, a grono kandydatów do tego wyróżnienia będzie z roku na rok coraz większe. Raz jeszcze winszuję i serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
 
Poleć znajomemu