Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 6 grudnia 2017

List Prezydenta skierowany do uczestników VI Seminarium Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”

Minister Wojciech Kolarski odczytał list Prezydenta skierowany do uczestników uroczystości

Organizatorzy i Uczestnicy

VI Seminarium Projektu

„Archiwa Przełomu 1989-1991”

 

 

Szanowni Państwo!

 

Cieszę się, że już po raz szósty odbędzie się pod auspicjami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej seminarium „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Celem projektu jest gromadzenie i udostępnianie materiałów związanych z upadkiem komunizmu i początkami demokracji w Polsce po roku 1989. To bardzo ważne zadanie, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, gdy od tych wydarzeń minęły już niemal trzy dekady, a pokoleniowa zmiana sprawiła, że wielu Polaków nie pamięta tamtych czasów. To wyzwanie dla naszej społecznej świadomości. Wyzwanie tym ważniejsze dziś, gdy decydujemy o tym, jaka ma być nasza Ojczyzna przez kolejne dziesięciolecia.

 

Zobacz także: Odznaczenia państwowe dla osób zasłużonych dla archiwistyki i ochrony dziedzictwa narodowego Bez odnoszenia się do wydarzeń przełomu 1989-1991 nie uda nam się zbudować silnej, suwerennej i w pełni demokratycznej Polski. Dlatego inicjatywa „Archiwów Przełomu” jako zbioru dokumentów, ale także bazy wiedzy o archiwach zawierających świadectwa tamtego okresu, wydaje się niezwykle ważna. „Archiwa Przełomu” gromadzą i udostępniają dokumenty kluczowe, jak materiały ze zjazdów Solidarności czy posiedzeń Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, i potwierdzenia działań lokalnych, pracy u podstaw zmierzającej do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jedne ukazują proces przemian ustrojowych, drugie są obrazem odradzającego się ducha wolności i demokracji.

 

Zobacz także: VI Seminarium projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” w Belwederze Projekt ma też ważną funkcję konsolidującą. Skupia osoby i instytucje zajmujące się gromadzeniem dokumentów i badaniami nad najnowszą historią Polski, ułatwia współpracę naukową i zwiększa dostępność zbiorów. W prace nad „Archiwami Przełomu” zaangażowani są archiwiści, historycy, bibliotekarze, muzealnicy reprezentujący największe polskie uczelnie, biblioteki uniwersyteckie, archiwa państwowe i diecezjalne, instytucje kultury. Ważną rolę w pracach na projektem odgrywa Instytut Pamięci Narodowej. Szczególnie cenny jest udział świadków tamtych wydarzeń, działaczy Solidarności i innych organizacji tworzących opozycję antykomunistyczną. Wyrazem uznania dla tych działań są wręczone dziś odznaczenia państwowe przyznane za zasługi dla ochrony dziedzictwa narodowego. Wszystkim odznaczonym osobom chcę podziękować za dotychczasową pracę. Proszę przyjąć moje najszczersze gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności!

 

Rozpoczynamy Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości, podczas których będziemy nie tylko wspominali wydarzenia związane z odrodzeniem się po stu dwudziestu trzech latach niewoli niepodległego państwa polskiego, ale także całe minione stulecie. Przełom 1989-1991 zajmuje w nim miejsce szczególne, dlatego gorąco zachęcam Państwa do włączenia się w program obchodów tego wielkiego narodowego jubileuszu. Niech pamięć o wydarzeniach, które w znacznym stopniu ukształtowały dzisiejszą polską rzeczywistość, będzie dla nas ważną wskazówką na drodze do budowania silnej, wolnej, bezpiecznej Ojczyzny.

 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu