przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 15 grudnia 2017

List Prezydenta RP na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich

Uczestnicy i Organizatorzy
XL Zgromadzenia Ogólnego
Związku Miast Polskich


Szanowny Panie Prezesie!
Szanowni Państwo!

 

Świętowany przez Państwa jubileusz stulecia założenia Związku Miast Królestwa Polskiego, z którego wyrasta rodowód Państwa współczesnej organizacji – jest wydarzeniem o wielkiej symbolicznej wymowie. Ten symbol jest poruszający tym bardziej, że znajdujemy się właśnie u progu setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Uzmysławia to nam, że drogi do wolności, do odrodzenia suwerennej Rzeczypospolitej w wielkim stopniu splatały się z drogami budowania prężnego ruchu samorządowego, z pozytywistyczną pracą u podstaw,
która służyła umacnianiu polskiej wspólnoty i osiągnięciom cywilizacyjnym naszego kraju. Zobacz także: Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich

 

Miastom od wieków przypada szczególna rola jednoczenia i inspirowania społecznych wysiłków. Miejską samorządność otaczano w Polsce opieką prawną, widząc w niej cenną przestrzeń ludzkiej wolności i twórczej gospodarności. Możemy być dumni, że idea samorządu i zasada pomocniczości od dawna zawarte są w polskiej tradycji ustrojowej – czego dobitnym potwierdzeniem było Prawo o miastach zapisane w Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie ustawie zasadniczej. Również w odrodzonej Rzeczypospolitej, w Konstytucji Marcowej z 1921 roku, demokracja lokalna zyskała silne umocowanie. Cieszę się, że jubileusz Związku Miast Polskich traktują Państwo jako sposobność do przypomnienia zasług założyciela Państwa organizacji – profesora Adolfa Suligowskiego, wielkiego patrioty, wybitnego prawnika i posła na pierwszy Sejm niepodległej Rzeczypospolitej. Do dzisiaj korzystamy z dorobku, jaki stworzył On w dziedzinie samorządności wraz z innymi znakomitymi polskimi znawcami prawa administracyjnego tamtego czasu.

 

Z okazji pięknego jubileuszu Związku Miast Polskich, składam serdeczne gratulacje wszystkim członkom tej organizacji i wszystkim mieszkańcom zrzeszonych w niej miejskich ośrodków. Państwa stowarzyszenie, skupiające ponad 300 miast, w których mieszka niemal ¾ miejskiej ludności naszego kraju, odgrywa bardzo znaczącą rolę w polskim życiu publicznym. Pragnę złożyć wyrazy uznania za stworzoną przez Państwa sieć współpracy
i wymiany doświadczeń. W dużej mierze to właśnie Państwa zasługą jest rozpowszechnianie dobrych praktyk sprawnego, innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców i wiele sukcesów polskich miast.

 

Samorządność uważam za jeden z filarów polskiej demokracji i nowoczesnego państwa, silnego energią swoich obywateli. Widzę w niej również potężny motor zrównoważonego rozwoju, który lepiej niż jakikolwiek inny jest w stanie mobilizować potencjał społecznej samoorganizacji i wykorzystywać bogactwo lokalnych zasobów. Spotkania z przedstawicielami samorządu są stałą częścią moich wizyt w wielu miejscach kraju. Wzmacnianie demokracji lokalnej, tworzenie dla niej warunków do stabilnego działania traktuję jako jeden z priorytetów mojej prezydentury, bo są to kwestie nierozerwalnie związane z polską racją stanu. Z uwagą wsłuchuję się w głos środowisk samorządowych, ceniąc Państwa opinie. Miały one znaczący wpływ na podjętą przeze mnie decyzję o zawetowaniu ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Zamierzam nadal blisko współpracować ze środowiskami samorządowymi. Jest dla mnie wielką satysfakcją, że nasz dialog tak znakomicie się rozwija. Cieszę się, że podobnie postrzegamy wiele doniosłych wyzwań.


Jako bardzo wartościowe oceniam spotkanie sprzed pół roku z przedstawicielami ogólnopolskich organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego. Zgodziliśmy się wówczas co do potrzeby powołania zespołu, który powinien zająć się przeglądem prawa samorządowego i wypracowaniem pożądanych zmian w przepisach. Z satysfakcją powitałem powołanie takiego zespołu w Kancelarii Prezydenta RP. Dziękuję reprezentantom Związku Miast Polskich, którzy przyjęli zaproszenie do uczestniczenia w pracach tej komisji i wszystkim innym przedstawicielom środowisk samorządowych. Państwa wiedza, praktyka i postawa służby publicznej stanowią cenny atut w podjętych przez nas zadaniach. Wiem, że również podczas dzisiejszego posiedzenia będą Państwo dyskutować o tych ważnych kwestiach – z uwagą zapoznam się z Państwa propozycjami. Pragnę także podziękować za dorobek konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”, która była poświęcona umocnieniu ustrojowych gwarancji dla rozwoju demokracji lokalnej. Liczę na dalsze zaangażowanie Państwa środowiska w toczącej się debacie konstytucyjnej, zapraszam do formułowania opinii i zgłaszania inicjatyw.

 

Spotykają się Państwo czasie szczególnym, w przedświątecznej atmosferze. Święta Bożego Narodzenia wpisane są niezwykle mocno w polską duchowość i kulturę, niosąc nam wszystkim przesłanie pokoju, nadziei i więzi z bliźnimi. Serdecznie życzę Państwu, aby wesoła nowina płynąca z Betlejem była źródłem pokrzepienia i głębokiego poczucia wspólnoty. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i na progu Nowego 2018 Roku składam życzenia radości, satysfakcji z dokonań w misji publicznej, szczęścia w Państwa domach i rodzinach oraz wszelkiej pomyślności i spełnienia zamierzeń. Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych, a za Państwa pośrednictwem wszystkich działaczy Związku Miast Polskich – i życzę Państwu owocnych obrad.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.