przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 2 lutego 2018

List Prezydenta RP do uczestników konferencji „Tożsamość konstytucyjna”

Uczestnicy i Organizatorzy
konferencji „Tożsamość konstytucyjna”
poświęconej pamięci
Profesora Lecha Morawskiego

 

 

Spotykają się Państwo w gronie uznanych teoretyków i praktyków prawa, aby podjąć wspólną refleksję naukową, a jednocześnie przywołać bogaty dorobek i uczcić pamięć śp. Profesora Lecha Morawskiego. Jego odejście było znaczącą stratą dla Trybunału Konstytucyjnego i dla polskiej nauki. Również dla debaty publicznej w naszym kraju, dotyczącej kluczowych kwestii ustrojowych, w której Profesor Morawski aktywnie uczestniczył jako wybitny badacz zagadnień z zakresu filozofii i teorii prawa. Zobacz także: Minister Halina Szymańska na konferencji „Tożsamość konstytucyjna”

 

Z uznaniem odbieram Państwa inicjatywę, aby poprzez tę konferencję oraz odsłonięcie w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego tablicy pamiątkowej oddać cześć zasługom Profesora Lecha Morawskiego. Na ręce Pani Prezes składam podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania debaty. Serdecznie pozdrawiam jej uczestników, wśród nich naszych zagranicznych gości, którzy przybyli do Polski, aby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Pojęcie tożsamości konstytucyjnej – zagadnienie, któremu Profesor Lech Morawski poświęcał również uwagę w swoich badaniach – to doniosły problem w nauce prawa, o ważnych konsekwencjach w jego stosowaniu. Definiowanie suwerenności prawnej oraz rozpoznawanie odrębności narodowej i kulturowej poprzez refleksję nad prawami podstawowymi powszechnie akceptowanymi w polskim społeczeństwie jest nie tylko wyzwaniem intelektualnym, ale ma także wielkie znaczenie praktyczne, szczególnie w kontekście naszego członkostwa w Unii Europejskiej. To kwestie rzutujące na rozstrzygnięcia o relacjach polskiego prawa do prawa unijnego.

 

Polacy są dumni ze swoich wielowiekowych tradycji ustrojowych, w które konstytucjonalizm, demokracja, prawa obywatelskie, postawa tolerancji i zasada pomocniczości wpisane są bardzo głęboko. Nasze myślenie o rządach prawa, o relacjach państwo-obywatel, o fundamentalnych wartościach ukształtowały takie pomnikowe akty jak przywileje „neminem captivabimus” z XV wieku, Artykuły Henrykowskie i przesłanie konfederacji warszawskiej z XVI stulecia oraz Konstytucja 3 maja 1791 roku – pierwsza w Europie ustawa zasadnicza. Usiłowania Polaków, by poprzez ustanowienie tej ustawy zasadniczej uzdrowić i zmodernizować własne państwo oraz dać impuls siłom rozwojowym, stanowiły fenomen w dziejach powszechnych. Nasze dążenia niepodległościowe, z którymi zawsze związane było pragnienie wolności obywatelskich, stanowiły źródło inspiracji dla regulacji prawnych w Konstytucji Marcowej, uchwalonej w początkach suwerennej II Rzeczypospolitej. Znalazły one później również mocny wyraz w etosie „Solidarności”. To te tradycje stoją u podstaw naszej tożsamości konstytucyjnej. Zawsze będą dla nas bezcenną busolą.

 

Stulecie odzyskania niepodległości stwarza okazję, by nie tylko przywołać bogactwo naszego dziedzictwa, ale również spojrzeć w przyszłość. Dynamika zmian we współczesnym świecie skłania do tego, byśmy podjęli wysiłek sformułowania nowych regulacji ustrojowych, które będą odpowiadać wyzwaniom XXI wieku. Właśnie dlatego wystąpiłem z inicjatywą ogólnonarodowej debaty nad tymi zagadnieniami, a następnie przeprowadzenia konsultacyjnego referendum. Państwa dzisiejsze rozważania nad tożsamością konstytucyjną stanowią cenny wkład w tę debatę. Proszę przyjąć życzenia owocnych obrad i raz jeszcze serdeczne pozdrowienia.

 

Z wyrazami szacunku 

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.