Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 2 lutego 2018

List Prezydenta RP z okazji 37. rocznicy strajku generalnego na Podbeskidziu

Uczestnicy i Organizatorzy

obchodów 37. rocznicy

strajku generalnego na Podbeskidziu

w Bielsku-Białej

 

 

 

Obchodzimy dziś rocznicę wydarzeń sprzed trzydziestu siedmiu lat, kiedy to związkowcy Podbeskidzia podjęli strajk generalny, sprzeciwiając się nadużyciom i przestępstwom, których dopuszczali się przedstawiciele komunistycznego aparatu władzy. Na przełomie stycznia i lutego 1981 roku do strajku, koordynowanego przez Międzyzakładową Komisję Związkową NSZZ „Solidarność”, przystąpiło ponad dwieście tysięcy osób. Pod naciskiem protestujących zwolniono ze stanowisk wielu oskarżanych o korupcję i nieuczciwość prominentów. Strajk pokazał też jedność mieszkańców wobec komunistycznego aparatu opresji oraz ich determinację w dążeniu do wolności i do uczciwości w życiu publicznym.

 

Wydarzenia te są wielkim świadectwem ducha „Solidarności”, która nie była tylko ruchem na rzecz obrony osobistych swobód i poprawy warunków życia – była także, a może przede wszystkim, ruchem na wskroś obywatelskim i patriotycznym, przejawem troski o dobro wspólne, jakim jest Polska. Chcę to szczególnie podkreślić w roku Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Strajkującym przed trzydziestu siedmiu laty na Podbeskidziu towarzyszyła bowiem ta sama idea, którą kierowali się Ojcowie Niepodległości – wielcy mężowie stanu zdolni poświęcić swoje partykularne interesy, wygodę i osobisty zysk dla Rzeczypospolitej.

 

Świadomość, że Polska jest naszym wspólnym domem, o który musimy dbać, w którym każdy powinien czuć się bezpiecznie i dobrze, przyświeca nam także obecnie, kiedy myślimy o przyszłości, o tym, jaki ma być nasz kraj za rok, za dekadę, za kolejnych sto lat.

 

Strajk na Podbeskidziu był sprzeciwem wobec fałszywej i pozorowanej odnowy, był wołaniem o prawdziwie wolną, demokratyczną, sprawiedliwą i uczciwą Polskę. Dziś odwołujemy się do tych postulatów, budując zaufanie do instytucji państwa, przywracając uczciwość i świadomość misji w życiu publicznym i wzmacniając poczucie bezpieczeństwa w duchu wspólnej odpowiedzialności.

 

Właśnie tego – odpowiedzialności za Polskę w wymiarze krajowym i lokalnym – uczy nas przykład strajkujących przed trzydziestu siedmiu laty mieszkańców Podbeskidzia. Tym z nich, którzy dzisiaj uczestniczą w rocznicowych obchodach, pragnę z całego serca podziękować za wzór obywatelskiej postawy, za odwagę i determinację w trosce o dobro wspólne. Wszystkich, którzy biorą udział w dzisiejszej uroczystości, serdecznie pozdrawiam. Niech pamięć o bohaterach „Solidarności” będzie dla nas nieustannie inspiracją w staraniach o pomyślność naszej Ojczyzny.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu