Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 27 lutego 2018

List gratulacyjny do laureata Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Pan Profesor Jacek Hilszczański

Laureat  Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

za 2017 rok

 

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

 

Pragnę złożyć Panu Profesorowi serdeczne gratulacje, a także przekazać wyrazy uznania i szacunku w tej uroczystej chwili, gdy otrzymuje Pan prestiżową Nagrodę imienia
Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego.

 

Patron Nagrody – wspaniały duszpasterz rolników, orędownik idei uniwersytetów ludowych – niezmiennie pozostaje w naszej wdzięcznej pamięci. Laur Jego imienia jest uhonorowaniem zasług na rzecz rozwoju środowisk wiejskich oraz tych wszystkich sfer polskiego życia, które wiążą się z wsią, małymi miastami, kulturą ludową, rolnictwem i zasobami ojczystej przyrody.

 

To bardzo ważna część narodowej tożsamości i tradycji, naszego potencjału społecznego i gospodarczego, odgrywająca również doniosłą rolę w kształtowaniu polskiej przyszłości. Cieszę się, że dołącza dziś Pan Profesor do grona wybitnych postaci, które zostały wyróżnione tę cenną Nagrodą o pięknej symbolicznej wymowie.

 

Z wielkim uznaniem myślę o naukowym dorobku Pana Profesora, a także o obywatelskim zaangażowaniu i społecznikowskiej pasji, z jakimi poświęca się Pan pielęgnowaniu naszego narodowego dobra – lasów polskich. Jako ekspert Instytutu Badawczego Leśnictwa i członek Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów ma Pan istotny udział w wypracowaniu modelu gospodarki leśnej dla Polski oraz w pogłębianiu świadomości ekologicznej Polaków. W sposób szczególny zwraca uwagę to, z jakim znawstwem i rozwagą uczestniczy Pan Profesor w debacie dotyczącej Puszczy Białowieskiej, jednego z najcenniejszych kompleksów leśnych Europy. Spoczywa na nas wyjątkowa odpowiedzialność za ochronę tego unikatowego dziedzictwa – tym bardziej więc dyskusja na temat działań służących Puszczy powinna być w najwyższym stopniu merytoryczna.

 

Cieszę się, że wiedza, doświadczenie i kultura dialogu Pana Profesora odgrywają budującą rolę w tej ważnej debacie.

 

Dziękuję za Pańskie dokonania na rzecz nauki polskiej, za kształcenie pokoleń polskich leśników i za piękny przykład, jak należy kochać i rozumieć otaczającą nas przyrodę.

 

Raz jeszcze gratuluję Panu Profesorowi wyróżnienia zaszczytną Nagrodą imienia Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego. Proszę przyjąć życzenia wielu kolejnych sukcesów naukowych, powodzenia w podejmowanych działaniach oraz wszelkiej życiowej pomyślności.

 

Z wyrazami szacunku 

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu