Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 2 marca 2018

List Prezydenta RP z okazji jubileuszu 90. urodzin sędziego Bogusława Nizieńskiego

List Prezydenta RP odczytał Minister Wojciech Kolarski

Pan Bogusław Nizieński

Wielce Szanowny Panie Sędzio - Dostojny Jubilacie!

 

Z okazji jubileuszu Pańskich 90. urodzin proszę przyjąć wyrazy mojego głębokiego szacunku oraz najserdeczniejsze życzenia. W tym wyjątkowym dniu jako Prezydent Rzeczypospolitej pragnę złożyć Panu uroczyste podziękowanie za długoletnią służbę państwu polskiemu.

 

Jestem pełen podziwu i uznania dla Pańskiej niezmiennej postawy, opartej na nieposzlakowanej uczciwości i wierności najwyższym wartościom patriotycznym. Cała Pana długa droga życiowa stanowi przykład i dowód na to, że kierując się fundamentalnymi zasadami etycznymi, można przejść przez najtrudniejsze nawet doświadczenia, ocalając prawość i wolność wewnętrzną.

 

Dziękuję za to, że należąc do pokolenia wyrosłego w odrodzonej II Rzeczypospolitej, przez pół wieku zniewolenia naszej Ojczyzny przeniósł Pan nieskalany etos niepodległości. W losach Pana i Pańskich bliskich epopeja Polskiego Państwa Podziemnego łączy się ściśle z jego kontynuacją, którą stanowiła antykomunistyczna druga konspiracja. Wzorce i ideały przekazane w domu i przedwojennej szkole urzeczywistniał Pan zarówno w szeregach Armii Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, jak też później w wielkim ruchu „Solidarności”, wreszcie zaś – już w na powrót wolnej Polsce – sprawując urzędy Sędziego Sądu Najwyższego i Rzecznika Interesu Publicznego.

 

Osobiście jestem Panu szczególnie wdzięczny za możliwość współpracy w Kapitule Orderu Orła Białego. Dziękuję za to, że pełniąc godność Kanclerza najwyższego odznaczenia państwowego Rzeczypospolitej, pozostaje Pan depozytariuszem idei wolnej, suwerennej Polski.

 

Raz jeszcze gratulując jubileuszu, z serca życzę Panu zdrowia i wielu sił ducha i ciała do dalszego podejmowania aktywności w życiu publicznym. Niechaj dalej niesie Pan współczesnym Polakom swoje wspaniałe świadectwo mądrości i konsekwencji w działaniach
na rzecz Niepodległej.

Z wyrazami najgłębszego szacunku i sympatii 

Andrzej Duda 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu