Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 10 marca 2018

List Prezydenta RP na LSE SU Polish Economic Forum w Londynie

Organizatorzy i Uczestnicy

LSE SU Polish Economic Forum 2018

w Londynie

 

Szanowni Państwo!

 

Sukces ekonomiczny we współczesnym świecie zależy w wielkim stopniu od innowacyjności, a tej nie można osiągnąć bez wysokiej jakości kapitału intelektualnego. To znakomita inwestycja w pomyślną przyszłość. Ogromnie się cieszę, że tak wielu młodych Polaków zabiega o zdobycie bogatej wiedzy i specjalistycznych kwalifikacji w renomowanych uczelniach krajowych i zagranicznych. Tych, którzy studiują poza granicami Polski, jest coraz więcej. To dla nas wszystkich wielka satysfakcja i duma, że młodzi Polacy potrafią się zakwalifikować na studia i odnosić sukcesy w najbardziej prestiżowych uniwersytetach, szkołach biznesu i uczelniach technicznych świata.

 

Uczestnicy dzisiejszej konferencji są tego doskonałym przykładem. Serdecznie gratuluję Państwu wszystkich osiągnięć, które są nie tylko Państwa osobistym dorobkiem, ale również znaczącym atutem Polski pośród wyzwań XXI wieku. Liczę, że absolwenci reprezentowanych tu brytyjskich uczelni będą powracać do Ojczyzny, aby realizować swoje zawodowe ambicje i jak najlepiej spożytkować zdobytą wiedzę dla rozwoju kraju. Państwa kwalifikacje, z racji studiowania w środowisku międzynarodowym, są szczególnie cenne. Chcę zapewnić, że czekamy na Państwa z dużymi nadziejami.

 

Londyńskie Polish Economic Forum jest świadectwem Państwa zaangażowania w losy kraju i w budowanie dobrych perspektyw dla polskiej gospodarki. Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej debacie. Wyjątkowa pozycja Londynu na mapie Europy i świata –  jako prestiżowego ośrodka myśli ekonomicznej oraz ważnego centrum finansowego – sprawia, że dyskusja o wyzwaniach gospodarczych stojących przed Polską zyskuje tu szeroki horyzont.

 

Warto podkreślić, że Forum jest od samego początku  inicjatywą studentów. Podjęli ją Państwo spontanicznie, kierując się odpowiedzialnym myśleniem o polskiej przyszłości. Dziękuję członkom London School of Economics SU Polish Business Society oraz całej społeczności polskich studentów w Wielkiej Brytanii za wysiłek włożony w organizację wielu już edycji tego przedsięwzięcia. Z uznaniem obserwuję, jak inicjatywa Polish Economic Forum
z projektu studenckiego w ciągu kilku lat urosła do rangi dużego wydarzenia gospodarczego i biznesowego, które przyciąga najwyższych przedstawicieli polskiego rządu, wybitnych ekspertów oraz największych polskich przedsiębiorców. Proszę przyjąć wyrazy wdzięczności nie tylko za cenne refleksje, będące dorobkiem tych debat, ale i za umacnianie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

 

Tegoroczne Forum nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jestem pełen uznania, że polscy studenci kształcący się w Wielkiej Brytanii pamiętają o swoich korzeniach, o historycznym dziedzictwie Rzeczypospolitej, które jest naszą wspólną chlubą. Jubileusz stulecia odzyskania niepodległości to szczególna okazja do zaprezentowania osiągnięć i całego potencjału polskiej gospodarki oraz myśli ekonomicznej. Promowanie polskich dokonań poprzez wpisywanie ich w perspektywę globalną jest niezwykle ważne. Jestem przekonany, że spojrzenie z Londynu, służące podsumowaniu polskich doświadczeń i zdefiniowaniu zadań przyszłości, będzie wartościowym wkładem w debatę na temat wyzwań, z jakimi musi mierzyć się nasz kraj, Europa i świat. Życzę Państwu owocnych obrad i raz jeszcze serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Polish Economic Forum 2018.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

***

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał jego doradca Cezary Kochalski. W 7. edycji LSE Polish Economic Forum w Londynie wzięło udział ponad 700 polskich studentów z najlepszych brytyjskich uniwersytetów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prezesi największych polskich spółek, inwestorzy i przedstawiciele świata polityki.

Poleć znajomemu