Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 11 marca 2018

List Prezydenta do uczestników Pielgrzymki Żołnierzy Wyklętych na Jasną Górę

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystości ku czci

Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych

na Jasnej Górze

 

 

Szanowni Państwo!

 

Epopeja powstania antykomunistycznego weszła na trwałe do kanonu naszych dziejów ojczystych. Prawda o drugiej konspiracji, o powszechnym oporze Polaków przeciwko powojennej sowietyzacji, o heroicznych walkach oddziałów „leśnych” jest dziś fundamentem niepodległej Rzeczypospolitej. Nasz naród odrzucił kłamstwo, szerzone przez dziesięciolecia w propagandzie komunistycznej. Ta głęboka zmiana w świadomości społecznej, której w ostatnich czasach byliśmy uczestnikami i świadkami, stanowi prawdziwy historyczny przełom.

 

Uważam za rzecz niezmiernej wagi, że właśnie w tym szczególnym roku, kiedy świętujemy stulecie odrodzenia naszej Ojczyzny, można już bez wahania mówić, że teraz – wyzwoliwszy się ponownie spod narzuconej nam władzy i objąwszy we władanie suwerenne państwo – my, Polacy, ostateczne wybiliśmy się na niepodległość. Wybiliśmy się na niepodległość w wymiarze instytucjonalnym, państwowym. Ale równie ważne, a może jeszcze ważniejsze nawet jest to, że wybiliśmy się na niepodległość w wymiarze duchowym. Ocaliliśmy swoją tożsamość i pamięć o tym, kto – w najtrudniejszych dla naszej wspólnoty czasach terroru i opresji dwóch reżimów totalitarnych: III Rzeszy Niemieckiej i Rosji Sowieckiej oraz jej satelitów – był prawdziwym bohaterem wolnej Polski, a kto jej ciemiężcą i zdrajcą.

 

Wyklęci przez komunistów żołnierze powstania antykomunistycznego otaczani są dzisiaj czcią i szacunkiem władz państwowych i całego narodu polskiego. Ich patriotyzm, odwaga i niezłomność stanowią wzór, do którego spontanicznie odwołuje się zwłaszcza młode pokolenie. To wielki triumf tych naszych szlachetnych, prawych, zawsze wiernych Ojczyźnie rodaków, którzy w imię zasad najwyższych, konstytuujących naszą wspólnotę, podjęli bój ze złem i zniewoleniem, chociaż nie mieli szans zwyciężyć. To im potomność przyznała rację. Dla nas, współczesnych, to oni okazali się zwycięzcami w nierównych zmaganiach toczonych z nieprzyjacielem.

 

Dlatego bardzo się cieszę, że w całym kraju, a także poza granicami z roku na rok odbywają się coraz liczniejsze uroczystości upamiętniające drugą konspirację. Chcę z serca podziękować wszystkim, którzy przechowali pamięć o jej bohaterach, którzy ją pielęgnują i upowszechniają. Dziękuję badaczom opisującym ich losy i odnajdującym wciąż nowe miejsca spoczynku ich doczesnych szczątków, umożliwiając ich identyfikację i godny pochówek. Dziękuję organizatorom wydarzeń okolicznościowych, rocznic bitew i innych ważnych dat z dziejów antykomunistycznego zrywu. Dziękuję inicjatorom i fundatorom pomników, tablic i innych miejsc pamięci o Wyklętych – Niezłomnych. Dziękuję tym, którzy przyczyniają się do upowszechniania wiedzy o powstańcach poprzez działalność edukacyjną i artystyczną.

 

Wśród tych wydarzeń i inicjatyw szczególne miejsce zajmuje obecna uroczystość. Upamiętniamy dziś Żołnierzy Wyklętych w miejscu dla nas, Polaków, wyjątkowym – na Jasnej Górze, słusznie zwanej duchowym sercem narodu. Jasnogórski klasztor od stuleci jest bowiem symbolem niezłomnego trwania przy ideałach i wartościach Rzeczypospolitej. To tu wojska polskie bohatersko broniły się przed szwedzkim najeźdźcą, tutaj bronili się konfederaci barscy, tutaj św. Jan Paweł II umacniał w nas ducha wolności. Dziś, wraz z przybyłymi w pielgrzymce
na Jasną Górę Żołnierzami Niezłomnymi odsłaniają Państwo tablicę upamiętniającą ich bohaterstwo i ofiarę, która nie poszła na marne. Jesteśmy im to winni, aby w tym miejscu, które było świadkiem tak wielu ważnych momentów w naszej historii, również czyny Niezłomnych zostały zapisane na zawsze.

 

Pozdrawiam serdecznie uczestników dzisiejszej uroczystości. Szczególne podziękowania kieruję do inicjatorów wmurowania pamiątkowej tablicy i wszystkich, którzy przyczyniają się do krzewienia ideałów Żołnierzy Wyklętych. Stoją oni dziś w długim szeregu naszych rodaków zasłużonych dla sprawy wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej i jestem przekonany, że jak długo istnieć będzie nasz naród i suwerenne państwo, tak długo czcić będziemy ich czyny bojowe i konspiracyjne, a z ich przykładu czerpać będą następne generacje Polek i Polaków.

 

Cześć i chwała bohaterom powstania antykomunistycznego!

 

Wieczna pamięć poległym za wolną, niepodległą, suwerenną Polskę!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

Poleć znajomemu