Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 11 marca 2018

List Prezydenta na uroczystości wręczenia Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystości wręczenia

Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

Muzeum Powstania Warszawskiego

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze! Szanowni Członkowie Kapituły!

Szanowni Nominowani i Laureaci Nagrody! Szanowni Państwo!

 

Już po raz siódmy w Muzeum Powstania Warszawskiego wręczana jest Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody”. Jest to nagroda dla bohaterów  czasu pokoju, których działalność i czyny stanowią przykład wyjątkowej szlachetności charakteru. Wśród nominowanych są osoby, które od lat pomagają innym, są pomysłodawcy i organizatorzy akcji charytatywnych i społecznych, są wreszcie ludzie, którzy w obliczu nagłego zagrożenia, często z narażeniem
życia i zdrowia, pospieszyli z pomocą bliźnim.

 

Inicjatywa, działalność i czyn – to słowa, które znakomicie opisują ducha Powstańców Warszawskich, w tym patrona nagrody, Jana Rodowicza „Anody”. Jako żołnierz i dowódca brał on udział w szeregu akcji zbrojnych, między innymi w słynnej akcji pod Arsenałem, i przeszedł powstańczy szlak bojowy. Był człowiekiem wytężonej pracy, pracy nad sobą i pracy dla innych, po wojnie – studentem Politechniki Warszawskiej i inicjatorem stworzenia Archiwum Batalionu „Zośka”, do końca wiernym wyznawanym ideałom, wiernym Ojczyźnie,
za co ostatecznie przyszło mu zginąć z rąk komunistycznego reżimu.

 

Żyjemy dziś w wolnej, suwerennej i demokratycznej Polsce. Nie oznacza to jednak, że już nie potrzebujemy bohaterów. Praca dla innych, myślenie o ludziach potrzebujących, poświęcenie, niesienie pomocy bez względu na okoliczności – to wartości, które zawsze są niezwykle cenne i w każdych warunkach zasługują na najwyższe uznanie. Liczne przykłady pokazują też, że mogą być one źródłem satysfakcji i poczucia życiowego spełnienia. Gratuluję wszystkim nominowanym i laureatom tegorocznej Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. Państwa obecność na dzisiejszej uroczystości jest świadectwem, że losy i postawy postaci takich jak Jan Rodowicz są dla Państwa inspiracją do własnych działań i przemyśleń, że tak właśnie postrzegają Państwo pracę i bycie dla innych. Pragnę wyrazić moje najwyższe uznanie dla Państwa dokonań i czynów, które sprawiają, że są Państwo bohaterami naszego czasu. Za tę Państwa postawę, za męstwo i poświęcenie pragnę jako Prezydent Rzeczypospolitej gorąco podziękować. Wręczane dziś nagrody mają też szczególny symboliczny wymiar z racji stulecia odzyskania niepodległości. Podczas jubileuszowych obchodów wspominamy wszak ostatnie sto lat naszej historii i wybitne postacie, które zaznaczyły się w tym czasie w dziejach naszej Ojczyzny – a taką właśnie osobą był Jan Rodowicz „Anoda”.

 

Moje podziękowania kieruję również do organizatorów, Dyrekcji Muzeum Powstania Warszawskiego, za tę jakże cenną inicjatywę. Ufam, że solidarność, postawa służby, odpowiedzialność i troska o innych będą towarzyszyły nam jak najczęściej w naszym codziennym życiu. Wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam, życząc sukcesów i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii,

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu