Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 19 marca 2018

List Prezydenta RP do uczestników obchodów 37. rocznicy Bydgoskiego Marca

  |   W imieniu Prezydenta w uroczystościach wzięła udział Halina Szymańska, Szef KPRP (fot. Jacek Nowacki) W imieniu Prezydenta w uroczystościach wzięła udział Halina Szymańska, Szef KPRP (fot. Jacek Nowacki) W imieniu Prezydenta w uroczystościach wzięła udział Halina Szymańska, Szef KPRP (fot. Jacek Nowacki) W imieniu Prezydenta w uroczystościach wzięła udział Halina Szymańska, Szef KPRP (fot. Jacek Nowacki) W imieniu Prezydenta w uroczystościach wzięła udział Halina Szymańska, Szef KPRP (fot. Jacek Nowacki) W imieniu Prezydenta w uroczystościach wzięła udział Halina Szymańska, Szef KPRP (fot. Jacek Nowacki)

Uczestnicy i Organizatorzy

obchodów 37. rocznicy Bydgoskiego Marca

w Bydgoszczy

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Obchodzimy dzisiaj rocznicę wydarzeń, które doprowadziły do zarejestrowania Niezależnego Samorządnego Związku Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Trzydzieści siedem lat temu Polscy chłopi, rozczarowani pozorną demokratyzacją życia publicznego i rzekomymi reformami, zmęczeni bezskuteczną walką o zalegalizowanie rolniczej „Solidarności”, zwodzeni przez komunistyczną władzę obietnicami bez pokrycia, postanowili domagać się swoich praw i realizacji zawartych porozumień. Odpowiedziano im szykanami, groźbą, wreszcie ciężkim pobiciem członków delegacji „Solidarności”, zaproszonych wcześniej do gmachu bydgoskiego Urzędu Wojewódzkiego na sesję Wojewódzkiej Rady Narodowej. Dopiero pod wpływem strajku ostrzegawczego, który objął cały kraj i był wyrazem jedności wszystkich Polaków, władze zmuszone były powrócić do rozmów, uwzględnić postulaty protestujących oraz przyznać, że 19 marca 1981 roku, podczas interwencji w gmachu Urzędu Wojewódzkiego, złamano prawo. Rolnicza „Solidarność” została zarejestrowana, a Bydgoski Marzec stał się jednym z symboli walki o wolną Polskę.

 

Rocznica tamtych wydarzeń przypomina nam o wartościach, które były i są fundamentem polskiego społeczeństwa. Solidarność, godność, odpowiedzialność za dobro wspólne, jakim jest Ojczyzna, zderzyły się tu, w Bydgoszczy, z arogancją władzy, z próbą wykluczenia większości Polaków z debaty publicznej, z decydowaniem wbrew woli i ponad głowami obywateli. Właśnie przeciwko temu zjednoczyli się nie tylko rolnicy i robotnicy, ale także inteligencja, studenci, a nawet uczniowie. Mimo brutalnej reakcji władz nie udało się złamać ducha wolności, nie udało się powstrzymać dążenia polskich rolników do samostanowienia, nie udało się zdusić poczucia narodowej wspólnoty.

 

Wspominamy dziś te wydarzenia, myśląc z wdzięcznością o ich bohaterach, którzy odważnie stanęli w obronie praw obywatelskich. Ale myślimy też o przyszłości. O tym, że ideały i wartości, które legły u podstaw Bydgoskiego Marca, winny nam przyświecać również dzisiaj, gdy kładziemy fundamenty pod budowę nowoczesnego państwa, Polski dwudziestego pierwszego wieku. Że solidarność, zdolność do podejmowania wyzwań, świadomość wspólnoty, choć w innych, zmienionych warunkach, wciąż zachowuje swoją doniosłość. W roku narodowych obchodów stulecia odzyskania niepodległości myślimy o tym, że wolna i niepodległa Polska to nasze wspólne dzieło, dzieło pokoleń Polaków, którzy z zaangażowaniem i w poczuciu odpowiedzialności budowali jej pomyślność. O to walczyli również bohaterowie Bydgoskiego Marca. Niech ich postawa będzie dla nas przykładem i inspiracją do wspólnej pracy dla dobra naszej Ojczyzny.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

List odczytała minister Halina Szymańska.

Poleć znajomemu