Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 19 marca 2018

List Prezydenta RP do uczestników Gali Jubileuszowej Stulecia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

Organizatorzy i Uczestnicy

Gali Jubileuszowej

Stulecia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej

w Warszawie

 

 

Panie i Panowie!

 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim Państwu, zgromadzonym na Gali Stulecia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Z okazji jubileuszu składam gratulacje władzom i wszystkim członkom organizacji.

 

Odzyskanie przed wiekiem niepodległości przez Rzeczpospolitą przyniosło nam, Polakom, suwerenność w wymiarze państwowym, a jednocześnie było wielkim przełomem w życiu całej naszej wspólnoty i wszystkich składających się na nią kręgów i środowisk społecznych. Artyści, którzy zawsze – wraz z mężami stanu i wodzami – podążali w awangardzie polskiego pochodu dziejowego, odzyskali wówczas pełnię swobód: wolność słowa i możliwość niczym nieskrępowanej ekspresji twórczej. Już u zarania odrodzonej Polski rozpoczęli też starania o zagwarantowanie ochrony ich dorobku i własności intelektualnej. Zwieńczeniem tych działań było uchwalenie przez Sejm w 1926 roku ustawy o prawach autorskich – jednego z pierwszych takich aktów w Europie. Zobacz także: Gala stulecia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

 

Na tej drodze artystów do wolności ogromnie ważną rolę odegrał Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych, założony w marcu 1918 roku. Należał on do pierwszych instytucjonalnych reprezentacji interesów środowiska artystycznego. W tamtym niezwykłym czasie twórcy, z natury skłaniający się przecież raczej ku indywidualizmowi, postanowili zjednoczyć się i wystąpić razem. Uważam za bardzo cenne i ważne, że podjęta wówczas inicjatywa trwale wpisała się w krajobraz kulturalny naszej wolnej Ojczyzny i dlatego dziś możemy – obchodząc stulecie odzyskania własnego państwa – świętować zarazem setną rocznicę powstania ZAiKS-u.

 

W tym uroczystym dniu chcę na ręce Panów Przewodniczących przekazać słowa uznania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do zbudowania prestiżu i popularności Stowarzyszenia. Gratuluję licznych osiągnięć i sukcesów, za które najważniejszą nagrodą jest zaufanie, jakim darzą Państwa organizację ludzie sztuki. Dziękuję za to, że dzięki Państwa pracy polscy artyści mogą korzystać z zasłużonych owoców swojego trudu i rozwijać własną twórczość, pewni, że los ich utworów znajduje się w dobrych rękach. I z serca życzę wszystkim Państwu, aby ZAiKS te swoje odpowiedzialne i ogromnie pożyteczne zadania wypełniał z powodzeniem przez kolejne lata.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

Poleć znajomemu