Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 21 marca 2018

List Prezydenta RP z okazji wręczenia nagród „Byki i Niedźwiedzie” i „Złote Portfele”

Uczestnicy i Organizatorzy

Gali wręczenia nagród

"Byki i Niedźwiedzie" oraz "Złote Portfele"

w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych

 

Szanowni Laureaci!

Szanowni Państwo!

 

Rynek kapitałowy stanowi bardzo ważny fragment gospodarki. Już ponad dwieście lat temu rozumieli to nasi antenaci, gdy zakładali w Warszawie Giełdę Kupiecką, od której wywodzi się dzisiejsza Giełda Papierów Wartościowych. Jubileusz GPW, świętowany w ubiegłym roku, to wymowne świadectwo, że Polacy należą do pionierskich współtwórców nowoczesnego rynku kapitałowego. Kontynuujemy dzisiaj te piękne tradycje. Składam serdeczne gratulacje Laureatom nagród „Byki i Niedźwiedzie” oraz „Złote Portfele”. Najefektywniejsze spółki giełdowe oraz organizatorzy rynku kapitałowego, osoby i instytucje działające na rzecz rozwoju tego rynku – w istotny sposób przyczyniają się do ekonomicznych osiągnięć Polski. Wyrazy uznania składam Redakcji Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, która przyznając nagrody promuje najlepsze, najbardziej inspirujące wzorce.

 

Rynek kapitałowy w Polsce, oceniany pod względem liczby spółek, jest znaczący w skali międzynarodowej i przeżywa obecnie dobry czas. Kapitalizacja, wielkość obrotów oraz stopy zwrotu zwiększyły się w ostatnim roku o około 20 procent. To satysfakcjonujące wyniki, zważywszy, że do przeszłości należą już mocne stymulacje podażowe związane z procesami prywatyzacyjnymi oraz ograniczone zostały czynniki popytowe ze strony OFE. Przed rynkiem kapitałowym stoją dziś nowe wyzwania. Jeśli chcemy umocnienia podstaw naszej gospodarczej konkurencyjności, musimy inwestować w nowoczesne rozwiązania i innowacyjne technologie. Ważne jest, by tego rodzaju finansowanie miało szeroki wymiar, a jednocześnie było bezpieczne. Giełda potrafi to zapewnić. Działania GPW mogą inspirować inwestorów do realizacji długoterminowych inwestycji, służących transferowi wiedzy do gospodarki oraz skłaniać firmy do odważniejszych proinnowacyjnych planów.


Cieszę się, że strategia rządu zakłada w tym kontekście potrzebę zachęt podatkowych, oferowanych emitentom i inwestorom. Istotne znaczenie dla polskiej gospodarki mają małe i średnie przedsiębiorstwa, które wytwarzają ponad połowę naszego PKB. Wiele z tych firm wiąże swój rozwój z nakładami na innowacyjność. Warto zabiegać, aby przedsiębiorstwa z sektora MŚP jeszcze bardziej zaistniały na rynku kapitałowym. Cieszy tendencja wskazująca na to, że małe i średnie spółki budzą coraz większe zainteresowanie i nadzieje inwestorów oraz analityków giełdowych.

 

Inwestowanie można rozumieć jako „kupowanie przyszłości”. Historyczne wzrosty na GPW w Warszawie, które odnotowaliśmy w ostatnich miesiącach, sugerują, że uczestnicy rynku kapitałowego patrzą w przyszłość z optymizmem, ufając w zdolności rozwojowe polskiej gospodarki. To bez wątpienia cieszy. Jednak warto jednocześnie pamiętać, że z samej swej istoty inwestowanie związane jest z różnego rodzaju niewiadomymi i ryzykiem. Ta strona rozwoju rynku kapitałowego musi być również zauważana i podkreślana. Dlatego tak istotna jest działalność edukacyjna, dlatego trzeba dbać o wiarygodność i przejrzystość informacyjną, którą powinien się odznaczać polski rynek kapitałowy. Wszystkim Laureatom i uczestnikom dzisiejszej Gali, którzy się do tego przyczyniają, składam wyrazy uznania i podziękowanie. Raz jeszcze gratuluję zaszczytnych nagród i serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

List poczas uroczystej gali odczytał Cezary Kochalski, Doradca Prezydenta RP. 

 

Poleć znajomemu