Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 22 marca 2018

List Prezydenta RP do uczestników XXIV Giełdy Wynalazków oraz gali Konkursu „Kobieta-Wynalazczyni”

Uczestnicy i Organizatorzy

XXIV Giełdy Wynalazków

Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

oraz finałowej gali 5. edycji Konkursu „Kobieta-Wynalazczyni” Naczelnej Organizacji Technicznej

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie dziękuję organizatorom Giełdy Wynalazków i Konkursu „Kobieta-Wynalazczyni” za zaproszenie do udziału w dzisiejszym wydarzeniu ukazującym olbrzymi potencjał polskiej wynalazczości, w tym znakomite osiągnięcia polskich wynalazczyń.

 

Szczęśliwie żyjemy w czasach, w których kobiety mogą bez przeszkód realizować swoje pasje, rozwijać zdolności i piastować wysokie stanowiska. W perspektywie historycznej jest to osiągnięcie stosunkowo niedawne. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, że Polska od samego początku, od czasu odzyskania niepodległości w roku 1918, jako jedno z pierwszych państw przyznała kobietom pełne prawa wyborcze oraz zapewniła dostęp do edukacji i pracy naukowej.

 

Szczególne osiągnięcia kobiet w dziedzinie nauki i nowych technologii wciąż zasługują na wyjątkowe uznanie i wymagają podkreślenia. Jest tak nie dlatego, że dokonania badaczek
i wynalazczyń są czymś niecodziennym lub zaskakującym, ale dlatego, że pokazują one, jak wielką wartością dla współczesnego świata jest równe traktowanie kobiet i mężczyzn. Wyobraźnia i kreatywność, pasja i zaangażowanie, cierpliwość i konsekwencja to cechy, które sprawiają, że talenty i zainteresowania naukowe kobiet na całym świecie przekładają się na coraz więcej odkryć i wynalazków. Cieszę się, że również w Polsce tak wiele jest Pań zgłaszających nowe patenty i że dotyczą one tak różnych i ważnych dziedzin.


Wśród tegorocznych laureatek jest wynalazczyni technologii służącej pozyskiwaniu rzadkiego pierwiastka, jest autorka przełomowej metody produkcji folii generującej energię, jest twórczyni włókien chroniących człowieka przed promieniowaniem, jest projektantka urządzeń hutniczych, jest specjalistka w zakresie uszlachetniana paliw. Wszystko to są odpowiedzi na palące problemy, z jakimi boryka się dziś – nie waham się użyć tego słowa – ludzkość.

 

Świętujemy w tym roku stulecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji wspominamy wybitne postacie z ostatnich stu lat polskiej historii, wśród nich kobiety, które dokonały znaczących odkryć naukowych i były autorkami wynalazków. Ich listę otwiera nazwisko Marii Skłodowskiej-Curie, która nie tylko dwukrotnie zdobyła Nagrodę Nobla, ale również wykształciła grono znakomitych badaczek, wśród których była wybitna polska fizykochemik Alicja Dorabialska, profesor Politechniki Lwowskiej, Warszawskiej i Łódzkiej, działaczka społeczna i niepodległościowa. Właśnie dzięki takim osobom II Rzeczpospolita mogła w ciągu zaledwie dwudziestu lat osiągnąć znaczący potencjał gospodarczy, którego źródłem były własne, oryginalne odkrycia.

 

W tym roku gala konkursu „Kobieta Wynalazczyni” odbywa się w ramach Giełdy Wynalazków organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. To dobra okazja, by podkreślić, że Polsce potrzebny jest klimat sprzyjający wynalazczości. Jako Prezydent Rzeczypospolitej będę dokładał wszelkich starań, by klimat ten był jak najlepszy.

Chcemy stworzyć Polkom i Polakom pracującym naukowo i kierującym zespołami badawczo-rozwojowymi odpowiednie warunki. Bardzo zależy mi, aby innowacyjne rozwiązania nie trafiały na półkę, lecz sprzyjały rozwojowi naszego kraju, abyśmy lepiej umieli wykorzystać potencjał polskich wynalazców i badaczy. Służą temu podpisane przeze mnie ustawy o innowacyjności, które wspomagają badania i rozwój, premiują rodzime nowatorskie przedsiębiorstwa, wspierają wdrożenia. Służy temu rozwój sieci ośrodków badawczych i przeznaczane na ten cel fundusze. Służy temu wreszcie budowanie międzynarodowych relacji gospodarczych, które pozwalają na ekspansję polskich firm i promocję polskich wynalazków.

 

Gratuluję wszystkim Paniom wyróżnionym w tegorocznej edycji Konkursu „Kobieta-Wynalazczyni” i wszystkim nagrodzonym dziś wynalazcom. Ten sukces to efekt ciężkiej pracy poprzedzonej żmudnym zdobywaniem wiedzy, dlatego tym bardziej zasługuje na uznanie. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, a nade wszystko jak najszerszego zastosowania nagrodzonych rozwiązań. Wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości serdecznie pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

Poleć znajomemu