przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 23 marca 2018

List Prezydenta RP do uczestników Europejskiego Forum Rolniczego

Uczestnicy i Organizatorzy

Europejskiego Forum Rolniczego

w Jasionce k/Rzeszowa

 

 

 

 

 

Blisko 40 lat temu śp. Józef Ślisz współtworzył Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, strajkował przeciwko bezprawiu i przemocy reżimu komunistycznego oraz negocjował historyczne porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie. Wtedy jeszcze nikt nie mógł przewidzieć, że jego służba na rzecz dobra wspólnego zwieńczona będzie objęciem funkcji wicemarszałka Senatu suwerennej Rzeczypospolitej.


Nikt nie spodziewał się, że Polska wkrótce powróci do rodziny wolnych narodów Europy, że stanie się członkiem Unii Europejskiej. I że tu, w Jasionce, na tak bliskiej marszałkowi Śliszowi Rzeszowszczyźnie, Europejskie Forum Rolnicze gościć będzie tylu znamienitych przedstawicieli świata polityki, nauki, mediów i gospodarki – złączonych wspólnym celem, jakim jest poszukiwanie najlepszych rozwiązań służących i przedsiębiorcom rolnym, i konsumentom, a przez to również szeroko pojętemu rozwojowi ekonomicznemu naszego kontynentu. Z tym większą radością witam fakt, że to ważne spotkanie będzie okazją do wręczenia Nagrody im. Józefa Ślisza. Najserdeczniej gratuluję tegorocznemu laureatowi tego prestiżowego wyróżnienia.

 

Wszystko to stało się możliwe dzięki niezwykłej odwadze i wytrwałości, z jakimi nie tylko Józef Ślisz i działacze opozycji demokratycznej w PRL, ale też miliony zwykłych Polaków trwały przy ideałach solidarności, wolności i sprawiedliwości. Jednocześnie są to ideały, w oparciu o które powstały wspólnoty europejskie, a następnie Unia Europejska. To idee, które znalazły swój wyraz także we wspólnej polityce rolnej. Polityka ta, uznająca rolnictwo za szczególny, wymagający odrębnych uregulowań prawnych sektor unijnej gospodarki, oparta na zasadach jednolitego rynku, preferencji UE i finansowej solidarności, uznawana jest za jeden z ważniejszych czynników integrujących Unię, sprzyjających jej rozwojowi ekonomicznemu oraz wysokiemu poziomowi życia obywateli krajów członkowskich.

 

Polska, jeden z wiodących producentów i eksporterów żywności w Unii Europejskiej, wdrażający coraz więcej technologii służących podniesieniu jakości i wydajności produkcji rolnej – a przez to również modernizacji i międzynarodowej konkurencyjności rolnictwa Unii jako całości – ma prawo i obowiązek udziału w kształtowaniu wspólnej polityki rolnej. Skłaniają nas do tego fundamentalne reguły tejże polityki oraz wytyczne unijnej polityki regionalnej, w tym szczególnie zasady zgodności, spójności i partnerstwa. Naszym celem jest dalsze pogłębianie lojalnej, solidarnej współpracy między państwami członkowskimi oraz instytucjami UE. Stanowisko to jest spójne z całokształtem zaangażowania Polski na rzecz jednoczącej się Europy. Rzeczpospolita, kraj, którego obywatele otwierają wszelkie rankingi postaw prounijnych, wnosi swój wkład w ten historyczny projekt na wielu płaszczyznach. Jesteśmy rzecznikiem stabilnego ładu międzynarodowego w naszej części kontynentu. Aktywnie działamy i ponosimy istotne wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego – także w odniesieniu do rynku energii. Udzielamy schronienia milionom uchodźców zza wschodniej granicy Unii, szczególnie z ogarniętej wojną wschodniej Ukrainy.
 

Przeprowadzamy niezbędne reformy ustrojowe służące przezwyciężeniu dziedzictwa komunizmu, a przez to umocnieniu demokracji i praworządności. Naszymi wizytówkami są inwencja i dynamizm polskich przedsiębiorców oraz rzetelność i fachowość polskich pracowników. W minionym dziesięcioleciu bilans przepływów między budżetami krajowym i unijnym – w analizie którego uwzględnić trzeba wymierne i niewymierne koszty absorpcji środków pomocowych – obrazuje rosnący udział Polski w finansowaniu długofalowych zadań UE. Uznanie wagi tych faktów uważam za jedną z koniecznych przesłanek dyskusji o przyszłości Unii oraz o nowej perspektywie budżetowej wspólnej polityki rolnej.

 

W tym roku Polacy świętują stulecie historycznego sukcesu, jakim było odzyskanie – po 123 latach niewoli – własnego, niepodległego państwa. Rok 1918 to schyłek I wojny światowej, dziejowego kataklizmu, który przyniósł ogrom cierpień i krzywd. Zarazem był to czas wielkich nadziei na nowy, sprawiedliwy i trwały ład międzynarodowy. Nadzieje te były szczególnie żywe w ówczesnej Polsce. Niestety, dopiero zakończenie drugiej, jeszcze bardziej przerażającej wojny światowej oraz doświadczenie niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu spowodowały, że uznano potrzebę otwarcia nowego rozdziału w historii Europy oraz wypracowania nowego modelu współpracy między jej narodami. Dorobek pokoleń, które zaangażowały się w to dzieło, zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek. Naszym obowiązkiem jest zachowanie i pomnożenie wszelkiego dobra, jakie przyniosła ta współpraca na przestrzeni minionych 60 lat.

 

Dlatego wyrażam nadzieję, że zarówno ten wyjątkowy dla Polski rok, jak i nadchodzące dekady zapiszą się w kronikach jako czas renesansu wspaniałych idei ojców założycieli zjednoczonej Europy – a także jako okres, w którym moja Ojczyzna umocniła swoje miejsce w społeczności państw wolnego świata. Ufam, że będzie to dobry czas dla Polski i całego naszego kontynentu.  

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.